Varhaiskasvatus Jyväskylässä

Jyväskylän kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakaskysely on avoinna 6.3.2021 saakka 

 Jyväskylän varhaiskasvatus kerää vuosittain asiakasperheiden kokemuksia, miten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat toteutuvat lapsen arjessa. Vuoden 2021 asiakaskysely on avoinna ajalla 15.2.-6.3.2021. Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat saaneet tarkemmat ohjeet vastaamisesta ja linkin kyselyyn Tieto Edu -viestinä. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat saavat vastauslinkin oman varhaiskasvatuspaikan kautta. Kyselyyn pääsee vastaamaan myös alla olevasta linkistä:

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely

 

Jyväskylässä varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa.

Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa tai päiväkoti-kouluissa.

Toimintaa ohjaa

Varhaiskasvatuksessa laaditaan jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa sekä kunnallisesta että yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin

Jyväskylän kaupunki luopui 1.8.2019 alkaen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisesta lain sallimaan 20 tuntiin viikossa. Nyt huoltajilla on vapaampi mahdollisuus valita, kuinka monta tuntia päivässä lapsi on varhaiskasvatuksessa sekä miten lapsen tarvitsemat hoitotunnit sijoittuvat viikonpäivien sisään.

Varhaiskasvatuksen Hyvä alku

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, helpottaa Hyvä alku –käytäntö uuden elämäntilanteen käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta ja tutustumiskäynneistä päiväkotiin tai perhepäivähoitajan luokse. Vanhempi voi olla myös alkuvaiheessa lapsen mukana uudessa ryhmässä.

Vieras- ja monikielisten lasten varhaiskasvatus ja esiopetus

Monikielisten lasten varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa huomioidaan lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tukeminen sekä suomen kielen oppiminen. Varhaiskasvatuksessa suomi toisena kielenä -opetus eli S2-opetus toteutetaan arjen toimintaan sisältyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä ohjatussa toiminnassa. Esiopetusikäiset lapset voivat saada oman äidinkielen opetusta.

Vieras- ja monikielisten lasten varhaiskasvatus ja esiopetus:

  • Taru Kivijärvi, pedagoginen asiantuntija p. 014 266 3173, 050 545 7127
  • Katri Manninen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja p. 014 266 7636, 050 312 5296
  • Sari Laitinen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja p. 014 266 1604

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa lapsen lähialueen päiväkodissa, perhepäivähoidon tai kerhon ryhmässä. Tavoitteet toiminnalle määritellään ja tuki lapselle suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja erityisavustajia. Erityisopettajien yhteystiedot löytyvät päiväkotien verkkosivuilta.

Varhaiserityiskasvatusta koordinoiva tiimi

  • Taru Kivijärvi, pedagoginen asiantuntija varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori, tiimin vastaava, p. 014 2663173
  • Minna Laiho, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, p. 014 266 3176
  • Sari Rannila, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija p. 014 2663177
  • Marja Koljonen, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija p. 014266 3758
  • Tuire Karjalainen-Muhonen, suunnittelija, varhaiskasvatuksen erityisopettaja p. 014 2663172
  • Jonna Suominen, palvelukoordinaattori, p. 014 266 1723