Förskoleundervisning

Varje sexåring och barn som finns i förlängd läroplikt har rätt till minst 700 timmar avgiftsfri förskoleundervisning. Rätten till avgiftsfri förskoleundervisningen gäller också de sjuåriga som inleder skolgången ett år senare. Enligt en lagförändring som trädde i kraft i 2015 måste alla barn delta i förskoleundervisning. Vårdnadshavaren har ansvaret för deltagandet. 

Förskoleundervisningen följer skolarnas verksamhetstider men på det sättet att förskolan SLUTAR alltid senast 31.5.2018. I Jyväskylä arrangeras undervisningen i kommunala och privata daghem. Dagliga tider till förskolan varierar enligt daghemmen. Den är antingen kl. 8.30-12.30 eller 9.00-13.00. Svenskspråkig undervisning finns i Onnimanni daghem

Barnet får en förskoleplats huvudsakligt så nära hem som möjligt. På det sättet har barnet möjlighet att skapa kamratrelationer med tanke på den kommande skolbörjan. Förskoleundervisning och skolor samarbetar tätt under året i förskoleundervisning. Regelbundna besök bekantar eleven med skolvärlden. Samtidigt lär de om skolans vardag, vanor och vem som finns där gemensamma träffar genom lek och spel.

I småbarnsfostran finns det en speciallärare i småbarnspedagogik, skolpsykolog och kurator service tillgänglig för alla barn. Även talterapeut- samt arbets- och fysioterapeutservice är möjliga.