Ansökan om vårdplats

Barnet har rätt till småbarnspedagogik efter mamma-, föräldrar- och pappaledigheten tills läroplikten börjar. Det finns ingen särskild ansökningstid till dagvård utan det är möjligt att ansöka året runt. En plats i dagvården ska sökas senast fyra månader innan man behöver vårdplats. Om tidpunkten är svår att fastställa och dagvårdsbehovet beror på att en vårdnadshavare som varit arbetslös börjar arbeta, studera eller deltar i fortbildning bör ansökan lämnas in fortast möjligt, men senast två veckor innan vårdbehovet börjar. 

I Jyväskylä kan familjer söka plats från så väl från kommunal som privat dagvård. Staden deltar i privata dagvårdens avgifter genom att bevilja familjer en servicesedel på basis av ansökan.

Elektronisk ansökan

Plats i småbarnsfostran söks med elektronisk blankett. Ansökan är i kraft ett år från inlämningsdagen. Blanketten fylls för varje barn. Du får ett automatiskt meddelande till e-posten som du gett efter ansökan har mottagits. 

Serviceledningen i dagvård kontaktar familjen i  god tid innan dagvården inleds. Serviceledningen kartlägger passande lediga småbarnspedagogikensplatser och fattar beslut i samarbete med daghemsföreståndaren. Familjernas önskan tas i hänsyn om möjligt. Vårdnadshavaren informeras om dagvårdsplatserna genom ett elektroniskt beslut. 

Daghemmet kontaktar familjen för att komma överens om ett besök till dagvården.

Blanketter 

  • Ansökan om småbarnspedagogik, förskola och klubb (på finska) 
  • Ansökan om servicesedel / ansökan om förskolans köpservice (på finska)
  • Blankett för informationsförändringar/ uppsägningsblankett(kommunal dagvård, på finska)
  • Blankett för informationsförändringar/  uppsägningsblankett (privat dagvård, på finska)BLANKETT FÖR ÄNDRING AV UPPGIFTER
  • Day care application DAISY APPEN

Att byta dagvårdsplats

Om barnet redan har en dagvårdsplats i den kommunala dagvården och vill BYTA till ett annat verksamhetsställe
Ansökan om byte har ingen behandlingstid utan beslut fattas kontinuerligt om det finns lediga platser. Huvudsakligt uppfylls byten i augusti när verksamheten inleds för året. En pappersblankett är tillgänglig på egna daghemmet. 

Regional ansökan

Enligt regionalavtalet kan de som bor eller ska flytta till Jyväskylä söka dagvårds- eller förskoleplats även i andra kommuner inom det regionala serviceområdet: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka och Uurainen. Ansökan till dagvård lämnas alltid i egen hemkommun. Vårdplatserna arrangeras enligt principerna som fastställts gemensamt med kommunerna.

Hantering av personuppgifter

Ansvarig regionalchef i småbarnspedagogik fungerar som den ansvariga personen för personregistren. Registerbeskrivningar kan ses i daghemmen och servicecentralen av småbarnsfostran. Kunden har rätt att kontrollera sin egen information. 

Dataskyddsbeskrivning (pdf) på finska