Hakeminen varhaiskasvatukseen

 

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu, puh. 014 266 0180 (ma, ti ja to klo 9-12, ke klo 12-15)
varhaiskasvatus.palveluohjaus[at]jyvaskyla.fi

Kysyttävää asiakasmaksuista

Henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen Hyvä alku -käytäntö helpottaa uuden elämäntilanteen käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta, tutustumiskäynneistä ja vanhemman mukana olemisesta lapsen ryhmässä.

Varhaiskasvatuspaikan vaihto 
Jos lapselle halutaan hakea siirtoa toiseen päiväkotiin, perhepäivähoitajalla tai kerhoon, haetaan siirtoa sähköisen asioinnin kautta. Siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaan kuin varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu. Pääsääntöisesti siirrot toteutetaan elokuussa käynnistyvän toimintavuoden alusta. Paperisen siirtolomakkeen saa omasta päiväkodista.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Tilapäisen lastenhoitoavun hakeminen

 

Jyväskylässä perheellä on mahdollisuus hakea lapselleen paikkaa niin kunnallisesta kuin yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin hakemuksen perusteella.

Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakea voi ympäri vuoden.

Päiväkotiin, perhepäivähoitoon ja varhaiskasvatuksen kerhoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta ja hakemus on voimassa yhden vuoden. Hakija saa automaattikuittauksen hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, kun hakemus on vastaanotettu. Sähköinen hakemus käsitellään varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa ja palveluohjauksesta ollaan perheeseen yhteydessä hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen aloitusta.

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään yhdessä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa neuvotellen. Palveluohjaus kartoittaa sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat ja tekee päätökset yhteistyössä päiväkodinjohtajien kanssa. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Huoltajat saavat tiedon varhaiskasvatuspaikasta sähköisellä päätöksellä.Tulevasta varhaiskasvatuspaikasta otetaan perheeseen yhteyttä ja sovitaan varhaiskasvatukseen tutustumisesta. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Jos perhe tarvitsee lapselle varhaiskasvatuspaikan pikaisesti, esimerkiksi huoltajan työ- tai opiskelupaikan saamisen johdosta, järjestyy varhaiskasvatuspaikka 14 vuorokauden sisällä. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa ei tarvita lapsen huoltajan / huoltajien töiden tai opiskelun perusteella, järjestyy varhaiskasvatuspaikka lakisääteisesti 4 kuukauden sisällä. 

Kerhotoiminta sopii hyvin kotona hoidettavalle lapselle, jolla halutaan säännöllistä ryhmätoimintaa. 

Toimintakauden 2019-2020 kerhoissa 2-3-vuotiailla on mahdollisuus kahteen kerhokertaan viikossa. Yli 3-vuotiaiden kerhot kokoontuvat kolme kertaa viikossa. Perhekerhot kokoontuvat kerran viikossa. 

Kunnallisen kerhotoiminnan vaihtoehtona vanhemmat voivat valita yksityisen kerhotoiminnan, johon voi hakea paikkaa sähköisen asioinnin kautta tai suoraan palveluntuottajalta. Yksityistä kerhotoimintaa tuetaan kunnalta haettavalla palvelusetelillä.

Seudullinen hakeminen

Seutusopimuksen mukaan jyväskyläläiset tai kaupunkiin muuttavat perheet voivat hakea päivähoito- tai esiopetuspaikkaa Jyväskylän lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Päivähoitohakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Hoitopaikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Tulostettavat lomakkeet

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu, puh. 014 266 0180 (ma, ti ja to klo 9-12, ke klo 12-15)
varhaiskasvatus.palveluohjaus[at]jyvaskyla.fi

Kysyttävää asiakasmaksuista

Henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen Hyvä alku -käytäntö helpottaa uuden elämäntilanteen käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta, tutustumiskäynneistä ja vanhemman mukana olemisesta lapsen ryhmässä.

Varhaiskasvatuspaikan vaihto 
Jos lapselle halutaan hakea siirtoa toiseen päiväkotiin, perhepäivähoitajalla tai kerhoon, haetaan siirtoa sähköisen asioinnin kautta. Siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaan kuin varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu. Pääsääntöisesti siirrot toteutetaan elokuussa käynnistyvän toimintavuoden alusta. Paperisen siirtolomakkeen saa omasta päiväkodista.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Tilapäisen lastenhoitoavun hakeminen