Ryhdy vapaaehtoiseksi

Yhteystiedot

Palvelusihteeri
Leila Koskinen
050 312 5315
014 266 7649
leila.k.koskinen[at]jkl.fi

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut - Vapari luo mahdollisuuksia laadukkaalle organisoidulle vapaaehtoistoiminnalle. Visionamme on Jyväskylä, jossa kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan vapaaehtoistoiminnan kautta.

Toimenkuvaamme kuuluu

  1. Verkostojen kautta vaikuttaminen
  2. Omat vapaaehtoistoiminnat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
  3. Asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta

Ota yhteyttä jo tänään ja ryhdy vapaaehtoiseksi!

Vapaaehtoistoiminnan info

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisena toimimisesta, tästä on hyvä lähteä liikkeelle! Infossa saat tietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja perustiedot toimintaan osallistumisen ja vaikuttamisen periaatteista.

Vapaaehtoistoiminnan info pidetään Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, Matarankatu 6 A 1.

27.8. klo 17. Teema: Vapaaehtoisena tapahtumissa, kokoustila Saunio (1.krs)

24.9. klo 17 Teema: Lasten ja perheiden kanssa tehtävä vapaaehtoistoiminta, kokoustila Saunio (1.krs)

29.10. klo 17 Teema: Ikäihminen autettavana, kokoustila Saunio (1.krs) 

26.10. klo 17 Teema: Eläinavusteinen vapaaehtoistoiminta, kokoustila Saunio (1.krs)

Infon järjestämisestä vastaa vapaaehtoistoimintaa organisoivista tahoista koostuva alueellinen valikkoryhmä.

 

Vapaaehtoisen kerta-avun koulutus

Onnistuuko kodin pienet huollot, haluatko saattaa ikäihmisen kauppaan tai auttaa uuden älypuhelimen käyttöönotossa?

Haemme kerta-apu toimintaamme uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoinen sitoutuu yhteen vapaaehtoistehtävään kerrallaan. Koulutuksemme sisältää vapaaehtoistoiminnan periaatteet, konkarien kokemuksia sekä perehdytykset erilaisiin tehtäviin. Koulutus on maksuton.

  • 3.10. Kerta-apu koulutus klo 17.00 - 20, Kansalaistoiminnankeskus Matara, neuvotteluhuone Talvikki, Matarankatu 6 A1, Jyväskylä

Ilmoittautumiset tämän linkin kautta. Lisätiedot Leila Koskinen 014 266 7649, 050 312 5315 leila.k.koskinen[at]jkl.fi

Liikuntaluotsi-koulutus

  • 23.1. Liikuntaluotsikoulutus, 16.30 – 20.30, Kansalaistoiminnankeskus Matara, neuvotteluhuone Talvikki
  • Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tiina Kurittu, tiina.kurittu[at]jkl.fi, p. 014 266 3144

Neuvonta ja ohjaus

Vapari tarjoaa vapaaehtoistoiminnan palveluohjausta, koulutusta sekä tuo näkyväksi vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Saat myös ajankohtaista tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen mahdollisuuksista Jyväskylän seudulla.

Voit ottaa yhteyttä Vapariin, jos olet kiinnostunut vapaaehtoisena toimimisesta tai sinulla on kysymyksiä liittyen vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja ohjaamiseen. Varmimmin saat yhteyden puhelimitse tai sähköpostilla, mutta voit myös poiketa sisään ohi kulkiessasi.

Vapaaehtoisena toimiminen

Vapaaehtoistoiminta on ennaltaehkäisevää palvelua, jonka tavoitteena on edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vapaaehtoistoiminta perustuu molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen, vastavuoroisuuteen ja tasa-arvoon. Toiminta on luottamuksellista ja palkatonta. Vapaaehtoistoiminta toteutuu jokaisen omin tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoinen toimii itselleen sopivana aikana, itselleen parhaiten sopivissa tehtävissä ammattihenkilöstön rinnalla.

Vapaaehtoisen tuki

Vapaaehtoisten tuki rakentuu henkilökohtaisesta tuesta ja kirjallisista materiaaleista. Tukea tarjotaan myös ryhmämuotoisesti, jolloin on mahdollisuus oppia toisten kokemuksista sekä lisätä itsetuntemusta. Vapaaehtoiset voivat olla aina yhteydessä Vapariin ja järjestämme vapaaehtoisille myös työnohjausta.

Koulutus

Vapaaehtoistoimintaan ryhtyminen on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi. Koulutusten kesto vaihtelee, tärkeintä on kokemuksellinen oppiminen tekemisen ja reflektion avulla. Järjestämme täydennyskoulutuksia Valikko-verkoston kanssa yhteistyönä.