Luontevaa asiakaspalvelua kaikille: Puhe- ja kommunikaatio-ongelmaiset

Ymmärtävät normaalia puhetta ja myös kuulevat normaalisti. Vältä lapsenomaista kohtelua.

Kuuntele puhetta keskittyneesti ja varaa riittävästi aikaa ja rauhallinen keskustelupaikka.

Anna puhua rauhassa, älä pyri puhumaan hänen puolestaan.

Älä suoranaisesti korjaa virheitä. Se saattaa hämmentää. Kerro miten ymmärsit hänen asiansa.

Myönnä, jos et ymmärrä. Kysy uudelleen. Voit palata epäselviin asioihin tarvittaessa myös myöhemmin.

Pyri katsekontaktiin, kasvot kuulijaan päin. Käytä apunasi ilmeitä ja eleitä.

Puhu selvästi ja lyhyin, yksiselitteisin lausein. Toista asiasi tarvittaessa ja muuta tarvittaessa sen muotoa ja sanoja.

Esitä kysymyksesi siten, että vastaukseksi riittä kyllä/ei. Vältä liikaa puhumista.

Voit käyttää kommunikaation apuvälineitä, symbolikuvia, sanalistoja ja teknisiä apuvälineitä.

Lisätietoja:
https://www.aivoliitto.fi
http://www.kvtl.fi