Kuntavaalit 18.4.2021

Äänestäminen

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoon äänestetään kotimaassa 7.-13.4. ja ulkomailla 7.-10.4.

1.6.2021 alusta aloittavaan kaupunginvaltuustoon valitaan 67 valtuutettua.

Äänioikeus - kuka saa äänestää

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

Ilmoitus äänioikeudesta tulee kotiin

Digi- ja väestötietovirasto pitää äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää viimeistään 25.3.2021 ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.

Ennakkoäänestyspaikat Jyväskylässä

Äänestyspaikoille on esteetön kulku.

Pääkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, 40100 Jyväskylä
7.4.-9.4.2021 klo 10–20
10.4.2021 klo 10–16
11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 10–20

Huhtasuon lähikirjasto, Nevakatu 1, 40340 Jyväskylä
7.4.2021 klo 11–16
8.4.2021 klo 13–19
9.4.2021 klo 11–16
10.-11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 13–19

Keltinmäen Päiväkeskus, Keltinmäentie 15, 40640 Jyväskylä
7.-9.4.2021 klo 12–18
10.-11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 12–19

Keljonkankaan lähikirjasto, Pihkatie 4, 40530 Jyväskylä
7.4.2021 klo 11–16
8.4.2021 klo 13–19
9.4.2021 klo 11–16
10.-11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 13–19

Säynätsalon lähikirjasto, Parviaisentie 9, 40900 Säynätsalo
7.4.2021 klo 11–16
8.4.2021 klo 13–19
9.4.2021 klo 11–16
10.-11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 13–19

Kortepohjan lähikirjasto, Isännäntie 3, 40740 Jyväskylä
7.4.2021 klo 13–19
8.-9.4.2021 klo 10–16
10.-11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 13–19

Palokan aluekirjasto, Koivutie 5, 40270 Palokka
7.-9.4.2021 klo 10–19
10.-11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 10–19

Vaajakosken kirjasto, Urheilutie 36 B, 40800 Jyväskylä
7.-9.4.2021 klo 10–20
10.-11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 10–20

Kuokkalan nuorisotila, Liitukuja 4 L-rakennus, 40520 Jyväskylä
7.-9.4.2021 klo 10–20
10.4.2021 klo 10–16
11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 10–20

Keljonkeskus/Citymarket, Kylmälahdentie 6, 40500 Jyväskylä 
7.-9.4.2021 klo 8–20 Koronatilanteesta johtuen klo 8-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäläisille
10.4.2021 klo 10–16
11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 8–20 Koronatilanteesta johtuen klo 8-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäläisille

Prisma Palokka, Palokanorsi 1, 40270 Palokka 
7.-9.4.2021 klo 8–20 Koronatilanteesta johtuen klo 8-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäläisille
10.4.2021 klo 10–16
11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 8–20 Koronatilanteesta johtuen klo 8-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäläisille

Seppälän liikekeskus/Citymarket, Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
7.-9.4.2021 klo 8–20 Koronatilanteesta johtuen klo 8-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäisille
10.4.2021 klo 10–16
11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 8–20 Koronatilanteesta johtuen klo 8-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäläisille

Tikkakosken teollisuustalo, Lounaskahvila Stina, Kirkkokatu 11, 41160 Tikkakoski
7.-9.4.2021 klo 9–18
10.-11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 9–18

Korpilahti-talo, Virastokuja 2, 41800 Korpilahti
7.-9.4.2021 klo 9–18
10.-11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 9–18

Kauppakeskus Sokkari, Kauppakatu 24, 40100 Jyväskylä
7.-9.4.2021 klo 10–20
10.4.2021 klo 10–16
11.4.2021 klo 12–16
12.-13.4.2021 klo 10–20

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pääkampus F1, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
7.-9.4.2021 klo 10–18
10.-11.4.2021 suljettu
12.-13.4.2021 klo 10–18

Yliopiston päärakennus, C-rakennus, Seminaarinkatu 15, 40100 Jyväskylä
7.-9.4.2021 klo 10–18
10.-11.4.2021 suljettu
12.-13.4.2021 klo 10–18

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kaupunginhallituksen määräämissä laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa ilman ennakkoilmoittautumista. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ennakkoon äänestäminen ulkomailla

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa 9-20 välisenä aikana. Oman äänestysalueen numero ja äänestyspaikka on hyvä tarkastaa ilmoituskortista, koska samassa kiinteistössä saattaa olla useamman äänestysalueen äänestyspaikka.

 

Asiasanat: