Hyppää pääsisältöön

3.7.2024

Kuva
Tourujoen kunnostuksen pohjapadon työpato. Kuva Ari Heinonen
Työt ovat etenemässä joen pohjoisosaan toteutettavan pohjapadon rakentamiseen. Pohjapadon seurauksena joen vedenpinta laskee merkittävästi.

Jyväskylässä on käynnissä Tourujoen kunnostus, jonka tavoitteena on palauttaa joki mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, mahdollistaa vaelluskalojen nousu ja lisääntyminen sekä kehittää jokivarren viheralueita. 

Työt ovat etenemässä joen pohjoisosaan toteutettavan pohjapadon rakentamiseen. Pohjapadon seurauksena joen vedenpinta laskee merkittävästi. Laskun voi havaita esimerkiksi Tourujoen yläjuoksun silloilta. Joen vedenpinnan lasku koskee Palokkajärven ja Kankaan välistä aluetta. Vesi ei laske joen alajuoksulla luonnonsuojelualueella. On myös todennäköistä, että vesi joessa samentuu väliaikaisesti pohjapadon rakentamisen aikana.

Kunnostuksessa palautetaan vedenpinnan korkeus vastaamaan aikaa ennen vanhan voimalaitoksen rakentamista. Veden korkeus ei siis tule palaamaan kunnostuksen jälkeenkään nykyiselle tasolle, mutta kunnostuksen rakentamisen aikana vedenpinta Tourujoen yläjuoksulla voi nousta ja laskea hyvinkin paljon lyhyessä ajassa, riippuen työvaiheista pohjapadolla ja betonisella yläkanavalla Kankaan kohdalla.

Paalutustyöt käynnistyvät Kankaan kohdalla viikolla 29

Kankaan Valkoisen talon kohdalla aloitetaan paalutustyöt viikolla 29, joista syntyy meluhaittaa lähialueelle. Paalutusta tehdään arkisin klo 8.00–18.00 välisenä aikana.

Hankkeen lisätiedot ja linkki Tourujoen kunnostuksen rakentamisen viikoittaiseen uutiskirjeeseen löytyvät osoitteesta www.jyvaskyla.fi/ymparisto/tourujoki. Suosittelemme kaikkia hankkeesta kiinnostuneita seuraamaan hankkeeseen liittyvää viestintää uutiskirjeestä.