Hyppää pääsisältöön

12.6.2024

Kuva
Tourujoen uuden jokiuoman kaivuu. Kuva Kaisa Ristimella
Tourujoen kunnostuksen rakentamisalue laajenee joen pohjoisosaan Lahjaharjuntien ja Reivikujan väliin jäävälle jokiosuudelle, jossa käynnistyy pohjapadon rakentaminen tällä viikolla. Rakentamisesta syntyy meluhaittaa.

Melua aiheuttavia töitä tehdään klo 08 – 18 välisenä aikana. Palokkajärven ympäri kulkevalle kävely- ja pyöräväylälle kuljetaan kunnostustöiden ajan Lahjaharjuntien tai Reivikujan kautta. Tourujokivarren rantareitti on joen pohjoisosassa suljettu pohjapadon rakentamisen ajan.

Pohjapato ylläpitää Palokkajärven vedenkorkeutta, eikä se estä kalojen vaellusta. Kunnostuksen myötä joen yläjuoksulla vedenpinta laskee ja jokiuoman rakenne monipuolistuu virtaamaltaan vaihtelevammaksi. Yläjuoksun osuudelle palautetaan alueella aikaisemmin sijainneet koskipaikat sekä rakennetaan kivikkoja ja kutusoraikkoja kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiksi. Pohjapadon arvioidaan valmistuvan elokuun aikana.

Ethän kulje työmaa-alueen läpi

Muistutamme, että luvaton kulku työmaa-alueella on kiellettyä. Työmaa-alueen läpi oikaiseminen on turvallisuusriski kulkijalle itselleen ja toivomme työmaa-alueen läheisyydessä liikkuvien noudattavan väliaikaisia kiertoreittejä.

Tourujoen kunnostustyömaa on ollut käynnissä noin kuukauden ja se on kohdannut paljon ilkivaltaa. Työmaa-aitoja sekä opaste- ja liikennemerkkejä on siirrelty tai heitelty pois paikoiltaan.

– Ymmärrämme, että työmaasta johtuvat reittimuutokset voivat aiheuttaa ärtymystä. Turvallisuuden takaamiseksi on kuitenkin tärkeää, etteivät työmaan ulkopuoliset henkilöt tule työmaa-alueelle tai edes yritä kulkea sen läpi. Työmaa aiheuttaa väliaikaista haittaa, mutta kunnostuksen lopputulos ja entistä viihtyisämpi kaupunkiympäristö palkitsee lopussa, muistuttaa työmaapäällikkö Veli-Matti Ainasoja Savon Kuljetus Oy:stä.