Hyppää pääsisältöön

11.6.2024

Kuva
Kirjanpainajan tappamia kuusia. Kuva Lassi Savolainen
Jyväskylän kaupungin omistamissa kuusivaltaisissa metsissä Ladun Majan ja Mustankorkean tuntumassa on vaurioituneita kuusia. Alueella oli suuret lumituhot talvella 2019, joiden aiheuttamia tuhoja korjattiin seuraavana kesänä ja talvena. Lumituhojen jälkeen metsissä on esiintynyt myös tuuli- ja kirjanpainajatuhoja, jotka ovat edelleen heikentäneet puuston tilaa.

Puuston huonokuntoisuudesta ja kirjanpainajatuhoista johtuen Jyväskylän kaupunki tekee uudistushakkuita Mustankorkean ja Ladun Majan metsissä.

Ronsuntaipaleentien varrella Mustankorkean puolelle tehdään tien varteen kaistalehakkuu. Lisäksi Mustankorkean laen tuntumaan tehdään vajaan kahden hehtaarin uudistushakkuu pahasti lumi- ja kirjanpainajatuhoista kärsineeseen tasarakenteiseen harvaan istutuskuusikkoon. Metsiin istutetaan tilalle muun muassa nopeakasvuista koivua ja lehtikuusta. Alueelle on jo aiemmin jonkin verran istutettu jaloja lehtipuita, kuten tammia, lehmuksia ja vuorijalavia. Tavoitteena on saada aikaan vaihtelevaa monimuotoista sekametsää.

Ladun Majan parkkipaikan tuntumassa kaadetaan myös kirjanpainajan tappamia kuusia ja samassa yhteydessä poistetaan heikentyneitä kuusia pahimpien tuhokeskittymien läheisyydestä. 

– Korjuut on tavoitteena toteuttaa kesäkuun aikana, jolloin kesällä kuusien kuoren alla lisääntyvää kirjanpainajaa saataisiin metsästä mahdollisimman paljon pois. Tällä tavoitellaan paikallisen kirjanpainajapopulaation vähentämistä ja jatkotuhojen ehkäisemistä läheisiin kuusikoihin, kertoo metsäasiantuntija Lassi Savolainen Jyväskylän kaupungilta.

Viimeiset vuodet ovat olleet melko synkeitä kirjanpainajatuhojen esiintymisen suhteen kaupungin metsissä.

– Hyvät lääkkeet lajia vastaan ovat vähissä ja paras keino tulevaisuutta ajatellen on monipuolisen sekametsärakenteen tavoittelu, joka joskus vaatii myös metsänuudistamisia, Savolainen toteaa.