Hyppää pääsisältöön

10.6.2024

Kuva
Istutettu Vuorijalavan taimi. Kuva Arto Vuorinen
Kaupunki istutti lähimetsiinsä viime vuoden aikana satoja jalopuun taimia. Metsiin istutettiin muun muassa tammia, vuorijalavia, kynäjalavia, lehmuksia ja pähkinäpensaita. Taimet näyttävät selvinneet ensimmäisestä kesästä hyvin.

Istutettuja lajeja esiintyy Suomessa, mutta kaikkien näiden luontainen levinneisyysalue ei yllä vielä Jyväskylän korkeudelle. Toiveena on rikastuttaa puulajistoa ja maisemaa lähimetsissä tulevaisuutta ajatellen. Ensimmäisen kasvukauden kokemukset istutuksista ovat hyvät ja suurin osa taimista vaikuttaa selvinneen ensimmäisestä kesästä.

– Työtä jatketaan tänäkin kesänä ja toivottavasti tämän myötä saadaan hiljalleen kehittymään isoja, monimuotoisuutta lisääviä jaloja arvopuita metsiin kaupunkilaisten iloksi, metsäasiantuntija Lassi Savolainen kertoo.

Metsienhoitotyöt Köhniöllä, Keltinmäessä ja Mustalammella päätöksessä – seuraavana vuorossa Halssila ja Mannila

Vuosi 2023 oli kaupunkimetsissä toimelias. Vuonna 2022 aloitetut lähimetsien hoitotyöt viimeisteltiin Kuokkalassa. Vuoden 2023 syksyllä aikana työt aloitettiin Köhniöllä, Keltinmäessä ja Mustalammella. Työt saatiin syksyn ja alkutalven aikana hyvään vaiheeseen ja tulevan kesän aikana tehdään vielä viimeiset siistimiset. Syksyllä 2024 hoitovuorossa ovat Halssilan ja Mannilan metsät. Hoitotoimenpiteillä tavoitellaan monimuotoisia, elinvoimaisia ja turvallisia lähimetsiä.

Kaiken kaikkiaan hakkuita kaupungin omistamissa metsissä tehtiin vuoden 2023 aikana 298 hehtaarilla. Pääosa hakkuista kohdistui kaupungin omistamiin talousmetsiin ja valtaosin toimenpiteet olivat harvennus- ja poimintahakkuita. Uudistushakkuita tehtiin noin 33 hehtaarilla. Uudistusalat istutetaan alkavan kesän aikana uusilla metsätaimilla. 

Puukauppaa kaupunki tekee vielä tämän vuoden ajan puukauppakumppaninsa UPM:n kanssa. Puukauppa kilpailutetaan uudestaan tulevan syksyn aikana. Puukauppatuloja kaupungille tilitettiin vuodelta 2023 1,51 miljoonaa euroa, josta menojen jälkeen kaupungin katteeksi jää noin 800 000 euroa. Tulot palautuvat kuntalaisten hyväksi kaupungin toteuttamina palveluina.

– Suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä metsien hoidolla sekä kumppanuuteen tähtäävällä puukauppatavalla kaupunki varmistaa maltilliset kustannukset, hyvän hinnan puusta ja laadukkaan metsien hoidon, Savolainen sanoo.

– Koneellinen korjuu huolettaa joskus asukkaita. Koneellinen korjuu on voimakkailla koneilla turvallista ja kustannustehokasta. Ammattitaitoisen ja kaupunkimetsissä toimimaan tottuneen metsäkoneenkuljettajan kanssa se onnistuu laadukkaasti. Metsurityönä tehtävissäkin töissä puut on kuljetettava koneellisesti pois metsästä, koska ihan niin riuskoja kantajia meiltä ei löydy.

Kirjanpainajat aiheuttavat edelleen päänvaivaa Jyväskylän metsissä

Viime kesäkuussa tehtiin yksi kirjanpainajahakkuu Roninmäen maston metsissä. Alueella oli muutamana aiempana vuotena ollut kirjanpainajan aiheuttamia puustokuolemia. Toukokuussa kohteella havaittiin noin 50 isoa kuusta, joihin kirjanpainajat olivat iskeytyneet alkukesän aikana. Toimenpiteenä tehtiin pienialaiset uudistushakkuut, jossa iskeymäpuut saatiin korjattua pois metsästä kirjanpainajatoukkien vielä kehittyessä kuoren alla. Ripeästi toimiessa kaupunki sai vielä osan puusta korjattua paremmalla hinnalla tukkipuuna, ja samalla kirjanpainajakantaa saatiin pois metsästä aiheuttamasta lisätuhoja.

– Tulevanakin keväänä useampi alue tulee olemaan tarkkailussa kirjanapainajan suhteen ja toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. Kaupunki on myös tilannut ilmakuviin perustuvan tekoälyanalyysin muutaman viime vuoden aikana kaupunkimetsissä syntyneistä kuolleista puista, jonka avulla hahmotetaan paremmin tilanne myös kirjanpainajan suhteen. Samalla tuotetaan seurantatietoa kaupungin metsien pystylahopuun määrästä, Savolainen kertoo.

Jyväskylän kaupungilla on laaja suojelualueverkosto

Metsäohjelmassa linjatun suojelualueverkoston valmistelussa otettiin viimeiset askeleet viime vuoden aikana. Suojelualueverkoston laajuus on noin 1560 hehtaaria, eli 17 % kaupungin metsäomaisuudesta. Suojelualueverkostoon kuuluu muun muassa kaupungin arvokkaimmat luontokohteet.

Jatkotyönä on aloitettu myös luonnonsuojeluohjelman laadinta. Keskeisin luonnonsuojeluohjelman teema on määrittää, mitkä metsäsuunnitelmalla suojelluista alueista osoitetaan suojelualueiksi päivitettävässä yleiskaavassa.

Hoidetuissa metsissä monimuotoisuutta lisätään monin keinoin, kuten esimerkiksi pysyvillä säästöpuilla ja tekemällä tekopökkelöitä, jotka ajan saatossa muuttuvat lahopuuksi. Monille metsälajeille lahopuun lisääminen on tärkeää.

– Ainolanrannassa on hyvä esimerkki kohteesta, jossa pikkutikkametsässä tehtiin reippaasti tekopökkelöitä rantaraitille ja kiinteistöille vaaraa aiheuttavista lahoista puista, Savolainen täsmentää.

Metsäohjelman vuoden 2023 toimintakertomus on julkaistu

Jyväskylän kaupungin metsiä hoidetaan Metsäohjelma 2030 periaatteiden mukaisesti. Kaupunki omistaa metsiä noin 9300 hehtaaria. Vuosittain kaupunki laatii toimintakertomuksen, jolla seurataan Metsäohjelman toimenpiteiden etenemistä. Vuoden 2023 toimintakertomus on valmistunut. Tarkemmin toimintakertomukseen voi tutustumaan kaupungin verkkosivuilla: Ajankohtaisia metsäasioita | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi) 

Jyväskyläläiset pitävät lähimetsien hoitoa tärkeänä. Lue lisää tiedotteesta: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2024-05-21_jyvaskylalaiset-pitavat-lahimetsien-hoitoa-tarkeana