Hyppää pääsisältöön

6.6.2024

Kuva
sivistyslautakunta yhteiskuvassa kaupungintalon edessä

Jyväskylän sivistyslautakunnan kevätkauden viimeinen kokous on keskiviikkona 12.6.2024 kello 15.00. Lautakunta saa päätettäväkseen yksityisen varhaiskasvatuksen palveluselin indeksitarkastuksen ja perusopetuksen oppilaaksioton perusteiden päivityksen. Lisäksi esityslistalla on muun muassa 1.8.2024 voimaan tulevat perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.

Perusopetuksen oppilaaksioton perusteisiin muutoksia, Normaalikoulu osaksi lähikouluperiaatetta  

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton perusteisiin esitetään muutoksia. Esityksessä Jyväskylän normaalikoulu osoitetaan lähikouluksi samaan tapaan muiden Jyväskylän kaupungin järjestämän perusopetuksen koulujen kanssa. Normaalikoululle ei määritellä tarkkaa oppilaaksioton aluetta, vaan lähikoulu osoitetaan oppilaille vastaavalla tavalla kuin kaupungin muidenkin koulujen osalta toimitaan. Muita oppilaaksioton perusteiden muutoksia ovat erikoisluokkien oppilasmäärän ylärajan rajaaminen 24 oppilaaseen, vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden valintakriteerien yhdenvertaistaminen jyväskyläläisiin oppilaisiin nähden sekä tilapäisesti Suomessa oleskelevien perusopetusikäisten oppilaaksiotto.

Opetussuunnitelma siirtyy ePerusteet-palveluun 

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma siirtyy Opetushallituksen tukemaan ePerusteet-palveluun 1.8.2024 alkaen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 - ePerusteet (opintopolku.fi). ePerusteet-palvelusta löytyvät kaikki valtakunnallisten opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Myös Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma löytyy jo ePerusteista. Tähän saakka Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma, joka sisältää valtakunnalliset perusteet ja paikalliset osuudet, on sijainnut Peda.net-sivustolla. 
 
Opetussuunnitelmaan tulevia muutoksia ovat vuosiluokkien 1-5 hyvän osaamisen ja alimman taitotason kuvausten lisääminen oppiaineen tavoitteiden paikallisiksi tarkennuksiksi. Samassa yhteydessä on tehty tarvittavia päivityksiä vuosiluokkien 1-6 oppiaineiden tavoitteiden sijoitteluun eri vuosiluokille. Lisäksi B1-kielten opetussuunnitelman perusteisiin on tehty valtakunnallisesti merkittäviä muutoksia, jonka seurauksena muun muassa vuosiluokalle 7 tulevat omat perusteet. Muutokset kytkeytyvät jo aiemmin tehtyyn Valtioneuvoston tuntijakoasetuksen muutokseen, jossa B1-kielen tuntimäärä perusopetuksessa kasvaa yhdellä tunnilla. 

Jälkkärin ja Vertin toimintasuunnitelman täydennykset 1.8.2024 alkaen  

Aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärin ja Vertin toimintasuunnitelmaa päivitetään. 1.8.2024 voimaan tulevaan suunnitelmaan on lisätty palvelulupaukset, yhteistyön huoneentaulu sekä vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoiminnan muutokset, jotka liittyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu myös aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksut sekä niihin liittyvät huojennukset.   

Jyväskylässä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kasvun ja oppimisen palvelujen Jälkkäri- ja Vertti -ryhmissä. Jälkkäri-toiminnan piiriin kuuluvat 1.–2. -luokkien oppilaat sekä 3.–5. -luokkien oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Toimintaa järjestetään sekä kaupungin omissa että palveluntuottajien ryhmissä. Vertti on kaikkien vuosiluokkien kehitysvammaisille ja autisteille tarkoitettua toimintaa, jota järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. 
 
Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan verkkosivulta. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen torstaina 13.6.2024.  

Lisätietoja:  
sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987 
 

Asiasanat: