Hyppää pääsisältöön

27.5.2024

Kuva
Kaksi lasta istuu isolla kivellä ja yksi lapsi seisoo selin. Kuva Anette Aittanen

Jyväskylän varhaiskasvatus kerää asiakasperheiden näkemyksiä kesäajan hoidon järjestelyistä ja Jyväskylän kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksista kesäajan hoidon järjestelyihin. Vastauksia toivotaan kaikilta huoltajilta, myös niitä perheiltä, joiden lapsi ei käytä varhaiskasvatuksen palveluja koulujen loma-aikoina. Huoltajakysely on avoinna 27.5.-2.8.2024. Huoltajat ovat saaneet Edlevo-viestin kyselystä ja linkin verkkokyselyyn.  

Kysely kartoittaa huoltajien näkemykset muun muassa onko tiedottaminen ollut oikea-aikaista ja riittävää. Huoltajat pääsevät kertomaan myös kesäaikana avoinna olevien päiväkotien sijaintien ja aukioloaikojen sopivuudesta. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajat arvioivat edellä kuvattujen teemojen lisäksi myös kesäajan vuorohoidon järjestelyjä.

Varhaiskasvatus keskittää kesän 2024 päivystysjärjestelyt kuuteen päiväkotiin eri puolille Jyväskylää. Aikaisempina vuosina avoinna on ollut 13 päiväkotia. Auki olevien päiväkotien vähentynyt määrä johtuu Jyväskylän kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteistä. Säästöjä on mahdollista tehdä silloin, kun perheiden varhaiskasvatuspalvelujen tarve on vähäinen.

Lisätietoja 
hankekoordinaattori Sanna Puukari-Pirinen, kasvun ja oppimisen palvelut, puh. 050 5978941 
kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija Sami Talvensola, kasvun ja oppimisen palvelut, puh. 040 7044821