Hyppää pääsisältöön

27.5.2024

Kuva
Asukaspaneeli valtuustosalissa 27.5.2024. Kuva Satu Leinonen
Jyväskylän kaupunki on toteuttanut mittavia säästöjä, joiden vaikutuksia asukkaiden arkeen on arvioinut satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli. Paneeli luovutti tänään 27.5.2024 kaupunginhallitukselle näkemyksensä siitä, mitä vuoden 2025 talousarviossa tulisi ottaa huomioon, jotta säästöt eivät kasautuisi kohtuuttomasti millekään väestöryhmälle.

Julkilausumassa paneeli nosti esille, ettei mittavat säästöt vaikuta niinkään työssäkäyviin ja hyvin toimeentuleviin asukkaisiin. Sen sijaan säästötoimenpiteet osuvat erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä niihin jyväskyläläisiin asukkaisiin, jotka ovat valmiiksi heikommassa asemassa. Paneeli edellyttikin julkilausumassaan, että lapsille ja nuorille tarjotaan riittävästi palveluita ja tukea sekä muistutti päättäjiä siitä, että heikoimmista pidetään huolta.  

Nuorille paneeli toivoi kaupungin välittävän viestiä siitä, että he ovat tärkeitä kaupungille. Paneeli näki, että nuorten syrjäytymisen hinta on kohtuuton sekä syrjäytyneille nuorille, että koko yhteiskunnalle. Paneeli suositti myös välttämään ennaltaehkäiseviin palveluihin kohdistuvia säästöjä. Paneelin mukaan ennaltaehkäisevistä palveluista leikkaaminen voi tuoda lyhyellä aikavälillä säästöjä, mutta näkyä pidemmällä aikavälillä moninkertaisina kustannuksina.  

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg ja kokeilun ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Timo Lehtonen vastaanottivat paneelin julkilausuman ja kiittivät paneelia siitä, että säästöistä on nyt olemassa aitoa kokemusnäkökulmaa eri-ikäisten jyväskyläläisten arvioimana.  

- Kaupunginhallitus antaa tänään olevassa kokouksessaan talousarviokehyksen toimialoille ja samalla paneelin julkilausuma annetaan toimialojen virkavalmistelijoiden sekä päättäjien käyttöön. Näin se on käytettävissä toimialojen alkaessa valmistautua ensi vuoden talousarvioiden laadintaan. Kaupunginhallitus tulee loppuvuoden aikana laatimaan oman vastineensa julkilausumaan, Caius Forsberg totesi kaupungintalolla pidetyssä tilaisuudessa.

Paneeli koostui 32 satunnaisesti valitusta asukkaasta  

Jyväskylässä toteutettuun asukaspaneeliin valittiin satunnaisesti 32 eri ikäistä ja erilaisista taustoista olevaa jyväskyläläistä. Paneeli kokoontui kolme kertaa ja laati keskustellen yhteisen julkilausuman talousarviovalmistelun tueksi.  

Julkilausuman työstämistä varten osallistujat perehdytettiin kaupungin talouteen ja vuoden 2024 talousarviossa päätettyihin säästötoimenpiteisiin. Voit tutustua tarkemmin paneelin julkilausumaan ja työskentelyyn kaupungin verkkosivuilta.  

Satunnaisotannalla valittua asukaspaneelia kokeiltiin nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylän kaupungissa. Asukaspaneelikokeilun rahoittajana on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Tilaisuudet suunnitteli ja toteutti ulkopuolinen fasilitaattori yhdessä kaupungin osallisuuspalveluiden kanssa.

Tutustu paneelin julkilausumaan verkossa  

Paneelin julkilausuma julkaistiin tänään myös kaupungin verkkosivuilla. Julkilausuman voi lukea kokonaisuudessaan  Kuntalaisten osallistuminen talouden suunnitteluun -sivulta

Lisätietoja paneelista:  
Kokeilun projektipäällikkö Matleena Kantola, p. 050 530 8698 
Kokeilun ohjausryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja Timo Lehtonen, p. 044 555 3421 
Jyväskylän kaupungin talousjohtaja Vesa Voutilainen, p. 040 645 3327