Hyppää pääsisältöön

17.5.2024

Kuva
Lieteauto tyhjentämässä lietesäiliötä.
Jyväskylän seudun jätelautakunnan seuraavassa kokouksessa 23.5.2024 on käsittelyssä selvitysraportti saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusten nykytilanteesta. Selvitysraportissa tarkastellaan, onko nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus jätelain mukaista. Kuljetusjärjestelmän nykytilannetta kuvaava selvitysraportti on tarkoitus asettaa kokouksessa yleisesti nähtäville, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus jättää siitä mielipiteitä.

Kuljetusjärjestelmän on oltava jätelain mukainen

Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueen kunnissa kiinteistöjen omistajat tai haltijat ovat tähän saakka itse tilanneet yksityisiltä kuljetusyrityksiltä saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennyksen. Toimialueen kuntia ovat Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Toivakka. Jätehuoltoviranomaisen tulee säännöllisesti seurata, onko alueella toimiva kuljetusjärjestelmä jätelain mukaista.  

– Jätelautakunnan perustamisen jälkeen ei ole tarkasteltu sitä, täyttääkö nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus saostus- ja umpisäiliölietehuollon osalta jätelain edellytykset, kertoo johtava jätehuoltosuunnittelija Saana Minkkinen.

Jyväskylän seudun jätelautakunta päättää alueella käytössä olevasta jätteenkuljetusjärjestelmästä. Nyt valmistuneessa selvitysraportissa alueen kuljetusjärjestelmän nykytilannetta on tarkasteltu laaja-alaisesti. Tarkastelun kohteena ovat olleet kuljetuspalvelujen kattavuus, luotettavuus sekä niiden saatavuus kohtuullisesti ja syrjimättömästi. Selvityksessä on tarkasteltu myös, miten nykyinen kuljetusjärjestelmä edistää jätehuollon yleistä toimivuutta ja alueellista kehitystä. Lisäksi on arvioitu, millaisia vaikutuksia päätöksellä on kotitalouksiin, ympäristöön, viranomaisiin ja yrityksiin.  

– Selvityksen perusteella kaikki jätelain edellytykset eivät näytä täyttyvän nykyisellä mallilla. Tämän takia täytyy tehdä päätös siitä, siirrytäänkö alueella kunnan järjestämään jätteenkuljetuksen malliin, jossa kunnan omistama jäteyhtiö hoitaisi lietesäiliöiden tyhjennysten kilpailuttamisen, toteaa Minkkinen.

– Muutos ei koske kaikkia kiinteistöjä, sillä täällä jätelautakunnan toimialueella sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen käytettävistä rakennuksista noin 25 prosenttia, huomauttaa Minkkinen.

Selvitysraportista saatuja lausuntoja ja mielipiteitä käytetään apuna jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelussa. Päätös alueella toimivasta lietteenkuljetusjärjestelmästä on tarkoitus tehdä jätelautakunnassa syksyllä.  

Jätteenkuljetus on ensisijaisesti kunnan järjestämää

Jätteenkuljetuksessa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Jätelaki asettaa kiinteistökohtaiselle jätteenkuljetukselle tiettyjä edellytyksiä. Kiinteistökohtainen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteen kuljetuspalvelut ovat saatavilla kaikille tarpeen mukaan, luotettavasti ja kohtuullisin ehdoin. Jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä, ja jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Kunta järjestää ensisijaisesti itse vastuullaan olevan jätteenkuljetuksen jätelain mukaan.  

– Kunnan järjestämässä jätehuollossa kunnallisen jäteyhtiön urakan saanut yritys saa kuljettaa kunnan vastuulla olevaa jätettä. Kuljetuspalvelut on kilpailutettava niin, että erikokoiset yritykset voivat tasapuolisesti osallistua tarjouskilpailuun. Kunnallinen jäteyhtiö vastaa kilpailutuksesta ja urakkasopimuksista, kertoo Minkkinen.

Jätelakiin on jätetty kuitenkin myös mahdollisuus valita kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jos jätelaissa määritellyt vaatimukset täyttyvät.

Anna mielipiteesi kuljetusjärjestelmäselvityksestä  

Jyväskylän seudun jätelautakunnan kokouksessa on tarkoitus asettaa selvitysraportti yleisesti nähtäville 28.5.–28.6.2024 Jyväskylän seudun jätehuollon verkkosivulle ja kuntien virallisille ilmoitustauluille.  

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on vaikutus, on mahdollisuus jättää selvityksestä mielipide 28.6.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo[at]jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

Kokouksen esityslistan linkki löytyy jätelautakunnan verkkosivulta 

Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Lisätietoja

johtava jätehuoltosuunnittelija Saana Minkkinen
puh. 040 6488 200
saana.minkkinen[at]jyvaskyla.fi