Hyppää pääsisältöön

13.5.2024

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli tänään osaltaan Jyväskylän hyvinvointikertomusta. Vuosittain laadittava kertomus kuvaa Jyväskylän kaupungin hyvinvoinnin eteen tehdyn työn toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään hyvinvointisuunnitelmaan.

Hyvinvointikertomuksen perusteella voidaan todeta, että valtaosa jyväskyläläisistä voi hyvin. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta Jyväskylän tulokset ovat valtakunnallisessa vertailussa pääosin jonkin verran positiivisemmat kuin muualla maassa. Tyttöjen ja poikien välillä on merkittäviä hyvinvointieroja ja tyttöjen tulokset kouluterveyskyselyssä ovat osittain selkeästi heikompia kuin poikien. Huolenaiheina nuorten osalta ovat ruokailuun liittyvät kysymykset sekä sähkötupakan ja nikotiinipussien käytön lisääntymiseen. Myös fyysisen uhkan ja syrjinnän kokemukset ovat lisääntyneet. Aikuisväestön osalta nostetaan esille erityisesti työllisyystilanne, joka on Jyväskylässä heikentynyt. Samalla työttömien toimeentulotukea saavien määrä kasvanut.

Hyvinvointikertomus osoittaa, että Jyväskylän hyvinvointisuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet ovat ajankohtaisia ja vastaavat osaltaan tunnistettuihin haasteisiin. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä valtaosa on toteutunut tai käynnistynyt.

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli lisäksi Monetra Keski-Suomi Oy:n ja Monetra Oy:n yhtiökokousasioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti.  Lisäksi tehtiin muutoksia vaalitoimielinten kokoonpanoihin.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712

Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167 (puheenjohtajana KIHUn sopimusta koskevassa asiassa)

Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819

Asiasanat: