Hyppää pääsisältöön

8.5.2024

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen
Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee 15.5. kokouksessa muun muassa Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelmaa.

Liikkumisohjelmaan on koottu liikunnallisen elämäntavan edistämisen toimenpiteet 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee 15.5. kokouksessa osaltaan Jyväskylän liikkumisohjelman. Esityksenä on, että lautakunta hyväskyy sen osaltaan ja lähettää eteenpäin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 

Liikkumisohjelman tavoitteena on edistää eri ikäisten kuntalaisten liikunnallista aktiivisuutta ja vastata osaltaan lain vaatimiin kunnan velvollisuuksiin. Jyväskylän liikkumisohjelmassa lähdetään poistamaan niitä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia esteitä, jotka tutkitusti vähentävät kuntalaisten fyysistä aktiivisuutta. Samalla kuitenkin pidetään mukana ne liikunnan ilon elementit, jotka lisäävät liikkumismotivaatiota. Ohjelmassa on tavoitteena hakea muutosta kaupungin toimintakulttuuriin ja rakenteisiin, jotta saataisiin aikaan pysyviä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin.

Liikkumisohjelman toimenpiteet on jaettu elinkaarimallin mukaan kolmeen ikäluokkaan: 1) lapset, nuoret ja perheet, 2) työikäiset sekä 3) seniorit. Lisäksi ohjelmassa on toimenpiteitä elinympäristöjen kehittämiseen sekä yhteisöjen hyödyntämiseen liikkumisen edistämisessä. Ohjelman pohjaksi on analysoitu tietoa yli sadan työpajan ja 1 000 osallistujan näkemyksistä sekä 2 500 kyselyvastauksen aineistosta. Ohjelmaluonnoksia on käsitelty kaupungin toimielimissä ja luonnoksesta on myös kerätty kuntalaispalautetta. Liikkumisohjelman prosessin yksi päätavoitteista oli löytää poikkihallinnollisia ratkaisuja vähäisen liikkumisen ongelmaan. Yhteistyöstä kertoo se, että ohjelman 103 toimenpiteellä on yhteensä 183 toteuttajatahoa.

Liikkumisohjelman tekeminen on määritetty Jyväskylän kaupunkistrategiassa osana hyvinvoinnin edistämistä. Myös nykyisessä hallitusohjelmassa kannustetaan kuntia huomioimaan liikunnan ja terveyden poikkihallinnollinen edistäminen strategioissaan. Liikkumisohjelma pyrkii edistämään monia Jyväskylän kaupunkistrategian tavoitteita ja mittareita, joita ovat mm.: Suomen liikkuvimmat kaupunkilaiset, vähiten liikkuvien ja heikoimmassa kunnossa olevien osuuden vähentäminen, koetun hyvinvoinnin parantaminen, arki- ja luontoliikuntaympäristöjen kehittäminen, ylipainoisten osuuden vähentäminen, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja asukkaiden elämisen laadun edistäminen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten kehittäminen, hiilineutraalius 2030 mennessä ja liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyden parantaminen.

Linkki liikkumisohjelman luonnokseen esityslistan liitteenä. https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1942205&version=1

Kokouksen koko esityslista verkossa

Kokouksessa esityslista liitteineen on luettavissa verkossa. https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16677

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.

Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 23.5.2024 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- Lautakunnan esittelijä, sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987