Hyppää pääsisältöön

6.5.2024

Kuva
tikka puussa. Kuva Touho Häkkinen
Jyväskylän kaupunki on alkanut valmistella luonnonsuojeluohjelmaa. Luonnonsuojeluohjelmassa tunnistetaan kaupungin omistamilta alueilta merkittävimmät luontoarvot ja määritellään parhaat keinot niiden säilyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ohjelman on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä.

Luonnonsuojeluohjelmalla täydennetään yleiskaavan suojelualueverkostoa

Jyväskylän kaupungin omistamista metsistä on suojeltu 17 prosenttia eli noin 1500 hehtaaria kaupungin metsäsuunnitelmalla  . Luonnonsuojeluohjelman keskeisin tehtävä on määrittää, mitkä metsäsuunnitelmalla suojelluista alueista osoitetaan yleiskaavan suojelualueiksi, kun kaupungin yleiskaavaa päivitetään.

Yksi yleiskaavan keskeisistä teemoista puolestaan on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Tavoitteena on täydentää olemassa olevaa luonnonsuojelualueverkostoa luontoarvoiltaan merkittävimmillä kokonaisuuksilla.

– Alueiden arvioinnissa käytetään olemassa olevaa luontotietoa, mutta myös uusia selvityksiä tehdään kesän 2024 aikana. Luonnonsuojeluohjelma tuottaa siten tärkeää tietoa yleiskaavan laadintaan. Yleiskaavan päivitystyö ja luonnonsuojeluohjelma tehdäänkin aikataulullisesti rinnakkaisina prosesseina, kertoo ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Nieminen.

Luonnonsuojeluohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että päivitetty yleiskaava saisi lainvoiman vuoden 2026 aikana.  

Lue lisää uudistuvasta yleiskaavasta

Luonnonsuojeluohjelmalla torjutaan luontokatoa ja suojellaan myös uhanalaisia lajeja


Luonnonsuojeluohjelman keskeisiä teemoja ovat suojelualueverkoston täydentämisen lisäksi uhanalaisten lajien suojeleminen ja elinympäristöjen, kuten ojitettujen soiden, ennallistaminen.

– Luontokadon torjuminen vaatii paljon työtä, ja luonnonsuojeluohjelma luo hyvän perustan tulevaisuuden luonnonsuojelutyölle, toteaa Nieminen.

Metsien monimuotoisuuden ylläpitäminen jatkuu myös kaupungin metsien hoidossa metsäohjelman linjausten mukaisesti. Hoidetuilla metsäalueilla pyritään siihen, että eri puulajit ja metsän rakenne vaihtelevat. Monille metsälajeille lahopuun lisääminen on myös tärkeää. 

– Lahopuuta lisätään hoitotöiden yhteydessä muun muassa tekemällä tekopökkelöitä ja jättämällä pysyviä säästöpuita, jotka kuolevat aikanaan, toteaa Nieminen.
 

Lisätiedot

ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Nieminen
p. 050 300 3952
katriina.nieminen[at]jyvaskyla.fi 
 

Asiasanat: