Hyppää pääsisältöön

29.4.2024

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. neljännesvuosikatsausta, joka ennustaa tälle vuodelle 3,7 miljoonan euron ylitystä.

Talouden ja toiminnan neljännesvuosiraportti

Kaupunginhallitus merkitsi osaltaan tiedoksi talouden ja toiminnan neljännesvuosiraportin, joka ennustaa kaupungin talouteen tällä hetkellä 3,7 miljoonan euron ylitystä alkuvuonna hyväksyttyyn muutettuun talousarvioon nähden. Ylitys pyritään kattamaan toimialojen ja liikelaitosten sopeutustoimilla tämän vuoden aikana, jotta vähintään talousarvion mukainen tilikauden tulos toteutuu.

Ennusteen mukaan kaupungin toimintakate heikkenee 3 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna ja korkotuotot ovat toteutumassa 0,7 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä.

Kaupungin palveluissa konsernihallinto on ylittämässä talousarvionsa 1,6 miljoonalla eurolla. Ylitysuhka johtuu suurimmalta osin tietohallinnon palveluostoista sekä suunniteltua hitaammasta siirtymisestä ulkopuolisen palveluntuottajan tuottamiin palveluihin ja sopimuksessa määritettyyn palvelulaajuuteen.

Kasvun ja oppimisen palvelut ovat ylittämässä talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksista. Palvelusetelimenot toteutuivat jo vuoden 2023 tilinpäätöksessä suunniteltua suurempina, eikä vuoden 2024 talousarviossa pystytty huomioimaan tiedossa olevaa kustannusten nousua.

Kaupunkirakennepalveluissa ylitysuhka on 700 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin rakennusvalvonnan lupatuotoista, jotka ovat toteutumassa talousarviota pienempänä. Kylän Kattaus -liikelaitoksen ylitysuhka on 300 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin elintarvikekustannuksista, jotka ovat toteutumassa talousarviossa ennakoitua suurempina.

Tilapalvelu-liikelaitos on puolestaan alittamassa talousarvionsa miljoonalla eurolla. Taustalla on liikelaitoksen toimintatuotot, jotka tulevat ennusteen mukaan ylittämään 600 000 eurolla Päiväkoti Punapaulan ja Kodin Terran tiloihin tulevien liikuntatilojen vuokra- ja siivouskorvausten osalta. Toimintamenojen ennakoidaan puolestaan alittavan talousarvion 400 000 eurolla sähkön hinnan toteutuessa talousarviossa ennakoitua huomattavasti matalampana.

_______

Kokouksessa hyväksyttiin esityslistan mukaisesti Alva-yhtiöt Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asiat, Jyväskylän kaupungin tiedonhallintamalli sekä muutokset vaalitoimielinten kokoonpanoon. Suvanto ry:n oikaisuvaatimuksen osalta kaupunginhallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen osittain siten, että Jyväskylän Suvanto ry:lle myönnetään toiminta-avustusta 8 000 euroa. Siltä osin kuin oikaisuvaatimus ja haetun avustuksen määrä ylitti edellä mainitun summan, oikaisuvaatimus ja avustushakemus hylättiin.

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
 

Asiasanat: