Hyppää pääsisältöön

22.4.2024

Kuva
Kaksi lippispäistä lasta istuu kivellä kesäpäivänä. Kuva Dolly Aittanen
Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen kesäaikaa vietetään 3.6.–31.8.2024, jolloin varhaiskasvatusta järjestetään vain perheiden ilmoittaman tarpeen mukaisesti. Kesäajan varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan 5.5. mennessä.

Huoltajat ovat saaneet kyselyn ja ohjeistuksen lapsen kesän varhaiskasvatustarpeesta ilmoittamiseen Edlevo-viestinä.  

Suurin osa Jyväskylän päiväkodeista toimii normaalisti juhannukseen saakka. Ajalla 24.6.–2.8.2024 varhaiskasvatusta järjestetään perheiden ilmoitusten mukaisesti tiivistetysti. Tuolloin avoinna olevat päiväkodit varmistuvat hoidontarvekyselyn päättymisen jälkeen. Ajalla 1.7.- 4.8.2024 avoinna voidaan pitää aikaisemmista tiedoista poiketen vain kuusi päiväkotia. Alustavan suunnitelman mukaan avoinna ovat Kukkumäen, Pohjanlammen, Keljonkankaan, Kangasvuoren, Savulahden ja Tapiolan päiväkodit.  

Vuorohoito keskitetään 26.6. – 4.8.2024 väliseksi ajaksi Tapiolan päiväkotiin. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajilta kysytään tarkempia hoitoaikatietoja myös erillisellä lomakkeella.  

Kaikki kesällä 2024 avoinna olevat päiväkodit aukioloaikoineen päivittyvät varhaiskasvatuksen toimintavuosi ja loma-ajat –verkkosivulle hoidontarvekyselyn päätyttyä ja lapsimäärien varmistumisen jälkeen. Perheet saavat tiedon kesäajan varhaiskasvatuspaikasta lapsen omasta päiväkodista.  

Jos lapsen kuljettaminen kotia lähimpään päivystävään päiväkotiin ei onnistu, voidaan lapselle järjestellä hoitopaikkaa myös huoltajan työmatkan varrelta. Myös seutusopimuksen mukaisesti lapselle voidaan tiedustella paikkaa toisen kunnan varhaiskasvatuksesta. Poikkeavissa järjestelyissä korvaavaa hoitopaikkaa lapselle selvittää lapsen oman päiväkodin johtaja. 

Aikaisempina vuosina Jyväskylän varhaiskasvatuksessa avoinna on ollut 13 päiväkotia. Auki olevien päiväkotien vähentynyt määrä johtuu Jyväskylän kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteistä. Säästöjä on mahdollista tehdä silloin, kun perheiden varhaiskasvatuspalvelujen tarve on vähäinen. Varhaiskasvatuksen talouden säästökeinoja on käsitelty kaupungin johdon ja sivistyslautakunnan kanssa talousarvion laadintavaiheessa sekä varhaiskasvatuksen vuoden 2024 käyttösuunnitelman päätösvaiheessa.  

Toiveena, ettei hoitopaikkaa varata varmuuden vuoksi  

Lähtökohtaisesti varahaiskasvatusta järjestetään kesäaikana ainoastaan huoltajien työssä käynnin perusteella. Loma-aikojen päivystysjärjestelyillä pyritään mahdollistamaan myös lapsen oikeus lomaan. Varmuuden vuoksi ei lapselle paikkaa tarvitse varata. Jos lapsi tarvitseekin loma-ajalla hoitopaikan yllättäen, järjestyy paikka lapselle joustavasti.  

Hoitoaikojen oikea-aikainen ilmoittaminen edistää lapsen hoitopäivän sujuvaa toteutusta ja turvallista arkea. Lapsen poissaolosta toivotaan myös ilmoitusta mahdollisimman pian, kun perheellä on tiedossa lapsen poissaolo. Kun päiväkodilla on tiedossa riittävän ajoissa, kuinka paljon lapsia on tulossa paikalle, voidaan toimintaa suunnitella mahdollisimman tarkasti ja henkilökuntaa on lapsiryhmissä paikalla oikea-aikaisesti ja riittävästi. Myös ateriatilauksissa ehditään ottaa huomioon paikalla olevien lasten määrä ja lasten mahdolliset erityisruokavaliot.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin myönnetään hyvitystä loma-ajalta, kun poissaolosta on ilmoitettu ja loma-ajan hoidontarvekyselyyn vastattu määräaikaan mennessä. Maksuhyvityksen saa ennalta ilmoitetuista kokonaisista poissaolopäivistä, jotka vähentävät kuukausittaista tuntimäärää.

Lisätietoja: 
- päiväkodinjohtajat 
- asiakasmaksusihteerit, p. 014 569 2768, 014 569 7351 ja 014 569 1397
- Edlevo-järjestelmä: sovellusasiantuntija Timo Piiparinen, Kasvun ja oppimisen palvelut, p. 050 406 2131