Hyppää pääsisältöön

27.3.2024

Kuva
Kaksi ihmistä takaa päin halaa kalliolla ja katsee metsämaisemaa. Kuva Julia Kivelä
Jyväskylä ja Keski-Suomi tähtää kaupalliseen hiiliviisaaseen lentämiseen Suomen ensimmäisten kohteiden joukossa.

Maaliskuussa käynnistynyt, Kestävää kansainvälistä saavutettavuutta Keski-Suomen matkailuun (KeKaSa) -hanke toimii aloitteellisena tienraivaajana esimerkiksi sähköisen ja hybridilentoliikenteen merkittävälle kehittymiselle Keski-Suomessa. Hanke tavoittelee Jyväskylälle mukanaoloa ensimmäisten sähköisenlentämisen pilottialueiden joukossa.

Kolmivuotisessa hankkeessa edistetään koko matkailualueen kansainvälistä hiilineutraalia saavutettavuutta sekä alueelle kansainvälisten saapumisten osalta että alueen sisäisen liikkuvuuden ja luontomatkailun näkökulmasta.  

Kestävä saavutettavuus kansainvälisen matkailun kasvun edellytyksenä 

Kansainvälisen matkailun kasvu on Keski-Suomen matkailualueen kehittymisen ja matkailutulon kasvamisen kannalta yksi ratkaisevimmista asioista. Kansainvälisen kysynnän kasvu on puolestaan suoraan sidoksissa alueen fyysiseen saavutettavuuteen ja matkaketjujen toimivuuteen.  

- Tällä hetkellä Keski-Suomen ja Jyväskylän saavutettavuus matkailun kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta on riittämätön. Edistääksemme kilpailuasetelmia kansainvälisen matkailun osalta, erilaisia saavutettavuusratkaisuja alueelle on kehitettävä monipuolisesti. Esimerkiksi lentoliikenteen tilanne on ollut yksi Jyväskylän ja Keski-Suomen isoimmista kipupisteistä jo pitkään. Toisaalta olemme myös sitoutuneet maakunnan matkailustrategiassa alueen kehittämiseen nimenomaan kestävällä tavalla ja tässä hankkeessa pääsemme huomioimaan nyt sekä saavutettavuuden että vastuullisuuden vaateet, toteaa hankkeen alullepanijana toiminut matkailujohtaja Susanne Rasmus Visit Jyväskylä Regionista.

Matkaketjut saavutettavuuden keskiössä  

Vastuullisen kasvun varmistamiseksi tarvitaan merkittäviä panostuksia hiilineutraaleihin matkaketjuihin sekä niitä tukevaan digitaalisuuteen.  

- Lentoliikenne on yksi merkittävimmistä asioista Keski-Suomen saavutettavuudessa, mutta ei ratkaise sitä yksin. Keski-Suomen saavutettavuus edellyttää yhteistyön tiivistämistä junayhteyksien kehittämisessä. VR:n lisäksi Tampere on alueellemme tärkeä yhteistyökumppani ajatellen matkaketjuja, toteaa KeKaSa-hankkeen projektipäällikkö Johanna Maasola.  

KeKaSa-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa matkaketjuja. Hankkeen aikana lanseerataan alueelle soveltuva työkalu matkaketjujen hiilijalanjäljen laskentaan, tehostetaan matkanjärjestäjäyhteistyötä sekä vahvistetaan matkailukohteiden logistista löydettävyyttä digitaalisesti.  

- Alueen sisäisten matkaketjujen osalta painopiste tulee olemaan strategisesti tärkeissä luontokohteissa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteistyökuntien ja yritysten kanssa. Parantuneiden yhteyksien avulla pystymme tehostamaan matkanjärjestäjäyhteistyötä ja alueen markkinointia, Maasola lisää.

Hankkeen toteuttajana on Keski-Suomen matkailun alueorganisaationa toimiva Visit Jyväskylä Region. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen Liitto. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat matkailualueen yhteistyökunnat, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu JAMK ja Keski-Suomen Kauppakamari.

Lisätietoja

Susanne Rasmus, matkailujohtaja, Visit Jyväskylä Region
[email protected], puh. +358 40 088 5786

Johanna Maasola, projektipäällikkö, Kestävää kansainvälistä kasvua Keski-Suomen matkailuun (KeKaSa)
[email protected], puh. +358 50 448 2954

Anni Peltonen, projektikoordinaattori, Kestävää kansainvälistä kasvua Keski-Suomen matkailuun (KeKaSa)
[email protected], puh. +358 40 651 2217

Visit Jyväskylä Region

 

Kuva
Visit Jyväskylä Region kirjoitettuna logoon. Kuva Visit Jyväskylä Region
Kuva
Visit Jyväskylän hankelogot. Kuva Visit Jyväskylä Region