Hyppää pääsisältöön

6.2.2024

Kuva
Äiti ja lapsi istumassa kiipeilytelineessä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Kortemäenpuisto on tarkoitus kunnostaa vuonna 2025. Tavoitteena on kehittää puistoa edelleen leikkipuistona. Asukkailta saadun palautteen perusteella on tehty suunnitelmaluonnos, jota voi kommentoida 29.2.2024 asti.

Tutustuthan ensin suunnitelmien kommentointia suunnitelmaluonnoksen sisältöön.

Suunnittelualueen lähtötilanne

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän Kortepohjassa Kortemäen alueella. Puistoalue rajautuu Tähtäin ja Piilukko -katujen väliselle alueelle Iskuripolun varteen. Kulku leikkipuistoon tapahtuu Tähtäimen ja Iskuripolun kautta. Puistoa ympäröi omakotitaloalue. Nykytilassaan puisto on leikkipaikka, jolla sijaitsee eri ikäisiä leikkivälineitä, joista osa on käyttöikänsä päässä. Leikkialuetta ympäröi havupuuvoittoinen sekametsä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös puiston lähellä, Piilukon varrella sijaitseva kivituhkapintainen pelikenttä.

Kuva
Kuva kortemäenpuistosta ja sen sijainti kartalla. Kuva Henna Väisänen

Kuvat: Sijaintipaikkakartta (Jyväskylän kaupungin karttapalvelu), valokuva nykytilanteesta (Henna Väisänen)

Suunnittelun tavoitteet

päätavoitteena on leikkipuiston kunnostus kaikkia lähialueen asukkaita palvelevaksi leikin ja kohtaamisen paikaksi. Käyttäjäkohderyhmänä ovat lähinnä 0-12 -vuotiaat lapset. Piilukon kentän kunnostuksen tavoitteena on parantaa kentän nykyisiä olosuhteita. Kummankin kohteen kunnostuksen suunnittelussa huomioidaan vieraslajien torjuminen. 

Ennen suunnittelun käynnistämistä toteutettiin asukaskysely, jonka avulla kartoitettiin lähialueiden asukkaiden tarpeita ja toiveita. Vastauksissa toistui eniten nykyisen metsäisen olemuksen säilyttäminen. Toiminnoista tärkeimmäksi todettiin keinut, joita haluttiin puistoon lisää. Puiston välineisiin haluttiin myös enemmän toimintoja pienille lapsille. Isommille lapsille toivottiin mm. vaijeriliukua. Piilukon kentän osalta toivottiin pääasiassa jalkapallomaalien säilyttämistä.

Suunnitteluratkaisut

 

 

Kortemäenpuiston nykyiset leikkivälineet, kalusteet, reunapalkit sekä puistoa rajaava aita puretaan. Uudet välineet ovat puurunkoisia.

Leikkivälineet ja kalusteet

Tähtäin kadulta puistoon saavuttaessa ensimmäisinä ovat vaijeriliuku sekä kahdeksankulmainen hiekkalaatikko. Hiekkalaatikon vieressä on kaksi penkkiä. Vaijeriliu´un vieressä sijaitsee pienille lapsille suunnattu ympyränmuotoinen leikkialue, johon on sijoitettu monitoimiteline, turvaistuinkeinu sekä ryömintätunneli.

Puiston pohjoisosaan on sijoitettu keinuteline kahdella kumilautaistuimella. Pohjoispäädyssä sijaitsevat myös isojen lasten monitoimiteline sekä rekkitanko, jossa on roikkumiseen tarkoitetut rekit kolmella eri korkeustasolla. Puistoon on sijoitettu piknikpöytä puiston keskiosaan, jonka vieressä sijaitsevat infokyltti sekä roska-astia.

Polut

Puiston polkujen pinnoitteeksi on suunniteltu kivituhka ja leikkivälineiden putoamisalustaksi turvahake. Puiston läpi kulkeva kivituhkaväylä on mitoitettu siten, että huoltoajoneuvo voi tarvittaessa ajaa koko puiston läpi. Puiston metsäalueen läpi kulkeva nykyinen pikkupolku jätetään entiselleen.

Valaistus ja kasvillisuus

Puiston nykyiset valaisinpylväät puretaan ja niiden tilalle sijoitetaan neljä uutta pylväsvalaisinta.

Puiston nykyiset viitapihlaja-angervot sekä virpiangervot poistetaan. Niiden tilalle sekä myös muualle puiston reuna-alueille istutetaan metsäniittyseosta sekä muutama männyntaimi. Nykyiset metsäalueet ja muu puusto säilytetään ennallaan.

Kuva
Pienten lasten leikkivälineet Kortemäenpuistoon. Kuva Lappset Group Oy

Pienten lasten leikkivälineet: leikkikeskus, ryömintätunneli, hiekkalaatikko, keinuteline turvaistuimilla. Kuva: Lappset Group Oy

Kuva
Kortemäenpuiston leikkivälineet isommille lapsille. Kuva Lappset Group Oy

Isommille lapsille suunnatut leikkivälineet: vaijeriliuku, monitoimiteline, rekkitanko, keinuteline kumilautaistuimilla. Kuva: Lappset Group Oy

Kuva
Kortemäenpuiston kalusteet. Kuva Lappset Group Oy

Roska-astia. Kuva: Lappset Group Oy. Hirsiset puistokalusteet. Kuva: Broowood Oy

Piilukon kentän suunnitelmaluonnos

 

 

Piilukon kentän nykyinen kivituhkapinnoite uusitaan. Kenttä rajataan Piilukko -kadun puoleiselta pitkältä sivulta sekä kentän itäpäädystä kolmilanka-aidalla turvallisuuden parantamiseksi. Nykyinen valonheitin poistetaan ja jalkapallomaalit uusitaan. Kenttää rajaavat viitapihlaja-angervo- sekä isotuomipihlajapensaat poistetaan. Poistettujen pensaiden tilalle istutetaan muutama lehtipuu, lehtipensaita ja nurmikkoa.