Hyppää pääsisältöön

3.1.2024

Kuva
Aidattu työmaa-alue, nosturi, ihmisiä kadulla. Kuva Jukka Piispanen
Asemakadulla Kauppakatu 22 kiinteistön kohdalla on ollut käynnissä kiinteistön lasikatteen uusiminen.

Työ on aiheuttanut erikoisjärjestelyjä myös Asemakadulla liikkuville, koska osa kadusta on ollut työmaan käytössä. Työmaa toi muutoksia myös Asemakadun pyöräpysäköintiin, sillä osa pyörätelineistä jouduttiin väliaikaisesti poistamaan pelastustien tilapäisen siirron sekä työmaan ja keskustan huoltoajon yhteensovittamiseksi. 

Työmaaturvallisuus ja sujuvuus keskiössä

Kun työmaa joutuu käyttämään työmaa-alueena kaupungin omistamia alueita, kuten katuja tai puistoja, tulee työmaan hakea kaupungilta lupa alueen käyttöön. Luvan myöntämisen yhteydessä varmistetaan muun muassa väliaikaisiin liikennejärjestelyihin ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä asioita, joita kaupunki valvoo. 

– Tämän työmaan suunnittelussa oli huomioitava neljä sidosryhmää: kadun käyttäjät, kiinteistön käyttäjät, kiinteistön omistajat ja rakennustyöntekijät, kertoo Joona Ala-Porkkunen Rakennustoimisto Alonen Oy:stä. 

Katualueen rajaus suunniteltiin siten, että nostoautokalusto ja nostettavat rakenteet mahtuivat työalueelle. Sivullisten pääsy työmaalle estettiin itsestään sulkeutuvilla porteilla ja työmaa-aidoilla. Aitauksen näkyvyyttä kadun käyttäjille lisättiin porttien ympäristössä olevilla vilkkuvaloilla.  

Kiinteistön käyttäjien turvallisuus huomioitiin koko saneerattavan lasikaton alueelle tehdyllä suojatasolla. Suojatason päälle asennettiin muovikalvo estämään pölyn leviäminen työmaan ulkopuolelle. Kiinteistön turvallisuutta lisättiin myös sääsuojauksilla, jotka estivät veden pääsyyn avattuihin rakenteisiin ja turvasivat näin kiinteistön omaisuutta. Öisin vartija tarkisti kierroksellaan myös sääsuojan alla olevan työmaa-alueen.     

Rakennustyöntekijöiden turvallisuus huomioitiin rakentamalla laajat telineet saneerattavan lasikaton ympärille. Haastavimmissa paikoissa työntekijät käyttivät turvavaljaita. Työmaan tarvikelogistiikassa pyrittiin hyödyntämään nostoautoja ja välttämään tavaroiden tuontia nousuportaita pitkin. 

Keskeinen sijainti tuo työmaajärjestelyihin oman mausteensa

Keskeinen sijainti vaikutti monella tavalla työmaan järjestelyihin. 

– Vilkkaan kävelykatualueen vuoksi työmaa päädyttiin rajaamaan järeillä työmaa-aidoilla, ilkivallan estämiseksi. Vilkas liikenne ja kävelykadun huoltoajoajat ohjasivat keskittämään työmaaliikenteen aamupäivän tunneille. Kiinteistön vuokralaisten laajojen aukioloaikojen vuoksi urakan kaikista meluisimmat työt on toteutettu yöaikaan, Ala-Porkkunen kertoo. 

Katutyölupaprosessi saa toteuttajalta kiitosta. 

– Katutyöluvan hakuprosessi eteni hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Katumestarin kanssa katselmoitiin tuleva katutyöalue ennen aitausta ja keskusteltiin muun muassa väliaikaisista katualeen penkki- ja pyörätelinepuruista. 

Myös kaupungilla ollaan tyytyväisiä työmaan ennakkosuunnitteluun ja kokonaistoteutukseen. 

– Työmaasta ei ole aiheutunut merkittävää haittaa tai vaaraa ympäristölle sen keskeisestä sijainnista huolimatta. Jyväskylässä toteutetaan vuosittain 800 erityyppistä työmaata yleisillä alueilla. Täydennysrakentamisen myötä keskustassa on vaativia rakennushankkeita paljon nyt ja myös tulevaisuudessa. Tämä hanke on hyvä esimerkki rakennuskohteesta, jossa hyvällä ennakkosuunnittelulla, ammattitaidolla, sekä oikealla asenteella kaikki työt voidaan toteuttaa sujuvasti ja turvallisesti myös vilkkaalla Jyväskylän Kävelykadulla, vastaava katumestari Jukka Piispanen Jyväskylän kaupungilta toteaa. 

Lisäksi kaupungin rakennusvalvonta saa kiitosta kohteen rakennuttajalta. 

– Lasikatteiden pää- ja rakennesuunnittelu sekä luvitus tehtiin edellisen hankkeen aikana, jolloin nyt tarvittiin vain suunnitelmien tarkennukset yksityiskohtien osalta. Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa sujui jouhevasti. Lupaa täydennettiin tarkentuneilla suunnitelmilla ja hoidettiin lupaan liittyvät katselmukset kuntoon, kiinteistöosakeyhtiön edustaja Markku Estola kertoo.