Hyppää pääsisältöön

8.12.2023

Kuva
Ilmastobudjetin lukuja. Kuva Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt ovat kirjanneet ilmastobudjettiin merkittävimmät ilmastotoimenpiteensä osaksi Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaa.

Ilmastotoimet näkyvät ilmastobudjetissa

Tänä vuonna näistä toimenpiteistä on nostettu päästövaikutuksiltaan merkittävimpiä toimenpiteitä ensimmäistä kertaa laadittuun ilmastobudjettiin osaksi kaupungin talousarviota. Sen kautta tavoitteena on tuoda kaupungin suunnittelemia, merkittävimpiä ilmastotoimenpiteitä näkyvämmäksi ja seurata kaupungin hiilineutraaliustavoitteen toteutumista tiiviimmin myös osana talouden seurantaa.

Ilmastobudjetti pitää sisällään sekä kaupunkiorganisaation (sis. liikelaitokset) että tytäryhtiöiden ilmastotoimenpiteiden toimintamenot ja investoinnit. Se ei ole kaupungin talousarviosta erillinen budjetti vaan siihen kirjatut toimintamenot ja investoinnit ovat osa kaupunkiorganisaation talousarviota sekä tytäryhtiöiden omia talousarvioita.

Kestävyyteen investoimalla säästyy rahaa

Ilmastobudjetissa tarkastelu on rajattu ilmastotoimenpiteiden kustannuksiin sekä päästövähennyksiin. Toimenpiteillä saavutetaan ilmastohyötyjen lisäksi myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä, vaikka ne eivät olekaan budjetin tarkastelussa esillä. Esimerkiksi joukkoliikenteen investoinnit puhtaisiin käyttövoimiin tuovat kaupungille 1,6 miljoonan euron säästöt vuonna 2024 verrattuna vuoden 2023 keskimääräiseen kilometrihintaan nykyisellä kalustolla. Tämä selittyy muun muassa sillä, että uudella kalustolla voidaan ajaa suhteessa enemmän ajokilometrejä ja kaluston ylläpitokustannukset ovat myös nykyistä edullisemmat.

Ilmastobudjetin tarkastelussa on mukana myös kaupungin tytäryhtiöiden ilmastotoimenpiteitä. Ilmastovaikutuksiltaan merkittävin toimenpide onkin Alva-yhtiöt Oy:n toimenpide, jolla nostetaan kestävien puupolttoaineiden osuutta kaukolämpötuotannossa ja korvataan fossiilisten polttoaineiden, kuten turpeen käyttöä. 

Asiasanat: