Hyppää pääsisältöön

20.11.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Central Finland Mobility Foundation -säätiön perustamisen sekä omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen.

Jyväskylän kaupungin ja Toyotan yhteisen säätiön perustaminen etenee päätöksenteossa

Jyväskylän kaupungin, Toyota Gazoo Racing World Rally Teamin ja Toyota Mobility Foundationin yhteisen Central Finland Mobility Foundation -säätiön perustaminen etenee 3.8.2023 allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Jyväskylän kaupunki perustaa säätiön yhdessä Toyota Mobility Foundationin ja Toyota Gazoo Racing World Rally Team Oy:n kanssa sekä luovuttaa säätiön peruspääomaan 20 000 euroa. 

Säätiön toiminnan on tarkoitus käynnistyä tammikuussa 2024, kun säätiön perustaminen on rekisteröity. Säätiön kotipaikka tulee olemaan Jyväskylä ja säätiö harjoittaa toimintaansa erityisesti Keski-Suomen maakunnan alueella. Säätiön tarkoituksena on edistää hiilineutraalin, kestävän ja monipuolisen yhteiskunnan saavuttamista, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, ehkäistä ilmastonmuutosta ja edistää liikkuvamman yhteiskunnan toteutumista sekä osallistua näitä edistäviin hankkeisiin. 

Toyota Mobility Foundation (TMF) tulee toimimaan uuden säätiön toiminnan pääasiallisena rahoittajana. TMF toimii yhteistyössä yliopistojen, hallitusten, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa luoden ohjelmia, jotka ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja joilla pyritään ratkaisemaan liikkumiseen liittyviä ongelmia kaikkialla maailmassa. Jyväskylälle perustettava säätiö avaa uusia mahdollisuuksia kestävän kehityksen, hiilineutraalin tulevaisuuden ja datalähtöisen liikkumisen edistämisessä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi rahoittaa säätiön tarkoitusta tukevia hankkeita ja projekteja sekä hankkia ja vastaanottaa varoja toiminnan toteuttamiseksi. Säätiö voi lisäksi myöntää apurahoja ja stipendejä sekä antaa palkintoja tarkoituksensa toteuttamiseksi. Säätiöön sijoitettava peruspääoma on 60 000 euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus on 20 000 euroa.

Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen. Jyväskylän kaupungin omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen ensisijaisena tavoitteena on sen omistamien yhteisöjen kehittäminen, omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen ja yhteisöjen kilpailukyvyn turvaaminen. Konserniohjeella varmistetaan konsernin kokonaisedun, valtuuston asettamien omistajaohjauksen periaatteiden sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tytäryhteisöissä.

Omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen on tehty muutos kohtaan 1.3 Omistajapoliittiset linjaukset tytäryhtiöissä/kaupunkikonsernin kannalta merkittävät tytäryhteisöt.  Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n suhteen kaupungin omistusintressiksi on lisätty strategisen lisäksi myös taloudellinen. Taloudellinen intressi mahdollistaa osingonmaksun. 

Omistusintressin muutoksen lisäksi osingosta on oltava erillinen päätös kaupungin talousarviossa. Kaupunginhallituksen esityksessä vuoden 2024 talousarvioksi JVA:n osinko on 1,2 milj. euroa. Vuodelle 2024 suunniteltu osinko ei vaikuta JVA:n vuokriin. 

Osinko edellyttää myös JVA:n yhtiöjärjestyksen muutoksen ja se voidaan muuttaa yhtiökokouksen päätöksellä. Ennuste JVA:n taseen osingonjakokelpoisista voittovaroista on vuoden 2023 tilinpäätöksessä noin 1,5 milj. euroa. Osingonjakovara muodostuu ARA-säännösten mukaan ja osinkotarkastelun mukaisesti JVA:lle on kertynyt aravalain mukaisia jakokelpoisia varoja yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. Vuosittain kertyvä osingonjakovara on enintään 4 % yhtiöön sijoitetusta pääomasta eli 55 000 euroa.

Asian käsittelyn aikana Ira Vainikainen (Vas.) esitti, että konserniohjeeseen ei tehdä muutosta JVA:n omistusintressiin, eli että se säilyisi jatkossakin ainoastaan strategisena omistuksena. Esitystä ei kannatettu joten kaupunginjohtajan pohjaesitys jäi voimaan.

-------------------------------------------------

Lisäksi kaupunginhallitus muun muassa nimesi kaupungin edustajaksi Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukuntaan taloussuunnittelupäällikkö Erikka Saastamoisen sekä päätti myöntää Raimo Sopolle eron vanhusneuvoston jäsenen tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi vanhusneuvoston esityksen mukaisesti Kaija Kärkkäisen ja uudeksi varajäseneksi Timo Kokon Eläkeliiton Jyväskylän Yhdistys ry:n edustajina.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista:  

http://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaupunginhallituksen-esityslistat-ja-poytakirjat 

Lisätietoja:

- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819