Hyppää pääsisältöön

14.11.2023

Kuva
Sijainti ympyröity karttaan
Jyväskylän kaupungin pohjoispuolelle Majajärven ympäristöön on suunnitteilla teknologiakeskus, joka perustuu Jyväskylän kaupungin, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamin ja Toyota Mobility Foundationin allekirjoittaman aiesopimukseen.
Keskuksen toteuttaminen edellyttää alueen kaavoitusta ja alueen maankäyttöä tarkastellaan nyt kahdella eri kaavatasolla.

Lokakuun alussa vireille tulleella Majajärven osayleiskaavalla tutkitaan teknologiakeskuksen toimintaa varten tarpeellisten toimintojen sijoittamista alueelle luonnon monimuotoisuus sekä yleiset virkistysmahdollisuudet, kuten maakuntaura turvaten.

Lisäksi vireille on 10.11.2023 tullut osayleiskaavaan pohjaava ja maankäyttöä tarkemmin ohjaava asemakaava alueen eteläosassa. Asemakaavan laadinnan tarkoitus on mahdollistaa teollisuustuotantolaitoksen, siihen liittyvien lisärakennusten ja muiden ulkorakenteiden rakentaminen sekä tarvittaessa myös erilaisten polttoaineiden säilyttäminen ja jakelu. Suunniteltu työpaikka- ja teollisuuskortteli liittyy Laukaan kunnan puolella olevaan työpaikka-alueeseen ja kunnallistekniikkaan.

Osayleiskaavaa ja asemakaavaa valmistellaan samanaikaisesti. Syksyn ja alkutalven aikana kootaan suunnittelun lähtötietoja ja laaditaan suunnittelua varten tarpeellisia selvityksiä. Sekä osayleiskaavan että asemakaavan luonnokset on tavoitteena saada Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn ja nähtäville alkuvuodesta 2024. Kaavaluonnoksista voi tuolloin antaa palautetta ja niitä tullaan esittelemään myös asukastilaisuudessa.

Tutustu kaavamuutoksiin ja liity postituslistalle, saat ajankohtaista tietoa kaavojen etenemisestä sähköpostiisi:
- Majajärven osayleiskaava 
- Majajärven asemakaava

Lisätiedot: Outi Toikkanen, kaavoitusinsinööri, outi.toikkanen@jyvaskyla.fi, p. 040 553 4991