Hyppää pääsisältöön

13.11.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Kaupunginhallitus antoi Jyväskylän kaupungin vastauksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa käsittelyssä olevaan valitusasiaan Keski-Suomen hyvinvointialueen päätöksestä sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kuolinpesän omaisuuden kohdentamista sekä nimesi jäsenen KOASin hallitukseen.

Jyväskylän kaupungin vastaus valitusasiaan 13.6.2023 hyvinvointialueen aluevaltuustossa tehdystä päätöksestä

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Jyväskylän kaupungin näkemyksen hyvinvointialueen lausunnosta, jossa se selittää hyvinvointialueen aluevaltuuston 13.6.2023 tekemää päätöstä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Aluevaltuuston kesäkuinen päätös merkitsi sitä, että aiempien lainvoimaisten päätösten mukaisesti toteutetut jäsenkuntien talousarviot ja tilinpäätökset eivät toteutuneet, eikä alijäämien kattamiseksi tehdyt varaukset riittäneet, vaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnille aiheutui alijäämän kattamisesta yhteensä 24,0 miljoonan euron lisälasku. Jyväskylän kaupungin osuus lisälaskusta on 13,6 milj. euroa.

Kaupunki on hakenut muutosta aluevaltuuston päätökseen ja tehnyt asiasta aluevalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 5.7.2023 kaupunginhallituksen päätöksellä. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on edennyt nyt vaiheeseen, jossa hallinto-oikeus on varannut kaupungille mahdollisuuden esittää oman näkemyksensä hyvinvointialueen 29.8.2023 jättämästä selvityksestä (esityslistan liitteenä).

Reilun kolmen sivun seikkaperäisen vastauksen (esityslistan liitteenä) yhteenvetona kaupunki toteaa hallinto-oikeudelle, että sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2022 olisi tullut hyväksyä sairaanhoitopiirin talouden, toiminnan ja päätösten mukaisena ottaen huomioon peruspääoman alentamisesta tehty sairaanhoitopiirin valtuuston lainvoimainen päätös. Kaupunki katsoo, että hyvinvointialueen valtuuston 13.6.2023 tekemä päätös tulee kumota, koska se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on muutoinkin lainvastainen. Valituksen kohteena oleva päätös tulee saattaa uudelleen Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston käsiteltäväksi siten, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2022 käsittelyssä noudatetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimielinten lainvoimaisia päätöksiä sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisesta. 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyynnön ml. Keski-Suomen hyvinvointialueen lausunnon ja päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esityslistan liitteenä olevan selityksen. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan tekemään selitykseen tarvittavat teknisluonteiset täydennykset ja muutokset ennen sen jättämistä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

-------------------------------------------------

Kaupunginhallitus käsitteli ilman sisällöllisiä muutoksia uudelleen 9.11.2023. kokouksen päätöksen vuoden 2024 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026. Asia otettiin jatkolistalta uudelleen käsittelyyn aiemmassa käsittelyssä huomatun toimialajohtaja Ari Tolosen esteellisyyden vuoksi. Hän on ollut esteellisenä läsnä kokouksessa silloin, kun käsittelyssä ja päätöksenteossa on ollut Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:tä koskeva asia.

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kuolinpesän omaisuuden kohdentamista (asia 290). Jos kuolinpesän omaisuutta ei pysytetä valtiolla eikä sitä luovuteta perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan Valtiokonttorin linjauksen mukaan hakemuksesta perinnönjättäjän kotikunnalle. Jos kuolinpesässä on huomattava määrä rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan hakemuksesta kiinteistön sijaintikunnalle. Omaisuuden luovuttamisen ehtona on, että kunta esittää omaisuudelle sosiaalisen tai kulttuuriin liittyvän käyttötarkoituksen. Kaupunginhallitus esittää, että mahdollinen kunnalle kohdentuva omaisuus kohdentuu sivistyksen toimialalle Sepänkeskuksen toiminnan kehittämiseen, tapahtumiin, tukityöllistettyjen palkkaamiseen ja erilaisiin järjestöjen avustusmuotoihin.

Kaupunginhallitus myös nimesi Meri Lumelan jäseneksi Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2024–2025 (Asia 289) sekä käsitteli muutokset, kaksi eroa ja uusien valinnat, vaalilautakuntien jäsenissä esityksen mukaisesti (asia 291).

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista:

http://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaupunginhallituksen-esityslistat-ja-poytakirjat

Lisätietoja:

- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819