Hyppää pääsisältöön

26.10.2023

Kuva
Takka, jossa puut palavat. Kuva Timo Sillanpää
Tulisijat tuovat kotiin lämpöä. Kun puuta poltetaan oikein, vähennetään polttamisesta aiheutuvia päästöjä.

Kylmä vuodenaika houkuttelee polttamaan takkatulta ja tunnelmoimaan puukiukaan lämmössä. Puun polton varjopuoli ovat polttamisesta syntyvät hiilivedyt ja pienhiukkaset, jotka pääsevät hengitysteihin ja saastuttavat ilmaa. Etenkin tuulettomalla säällä ja matalapaineen aikaan savu jää lähelle maan pintaa ja voi olla paikallisesti merkittävä ilman laatuun vaikuttava tekijä.

Kun puuta poltetaan oikein, voidaan minimoida polttamisesta syntyviä haittoja ja maksimoida puun tuottamaa lämpöenergiaa.

−Tärkeintä on polttaa aina riittävän kuivaa ja puhdasta puuta, muistuttaa Jyväskylän ympäristönsuojelupäällikkö Petteri Ahonen.

−Maalattu, lakattu tai muuten käsitelty puu, vaneri tai lastulevy eivät sen sijaan kuulu takkaan tai saunan pesään, sillä niiden polttamisesta syntyy haitallisia yhdisteitä.

Sytytyksessä voi käyttää pieniä määriä pahvia, mutta muutoin pahvia ja kartonkia ei tule käyttää.

−Jätelaki määrää, että kartonki täytyy laittaa ensisijaisesti kierrätykseen. Toiseksi pahvi palaa nopeasti, ja saa aikaan paljon tuhkaa ja nokea. Roskien poltto voi myös vahingoittaa tulisijaa.

Savun väri kertoo paljon

Puut palavat tehokkaammin, kun ne asetellaan vaakatasoon. Petteri Ahonen vinkkaa täyttämään esimerkiksi saunan pesän tai pönttöuunin suhteellisen väljästi, että ilma pääsee kiertämään tulisijassa.

−Puita ei lisätä täyden palon aikana vaan vasta kun pesällinen on lähes palanut loppuun. 

Puun polton aikana kannattaa seurata savun väriä ja määrää. 

−Lämmityksen ensimmäisten minuuttien aikana piipusta nouseva vaalea savu kuuluu asiaan, mutta jos piipusta tulee pitkään tummaa savua, puu ei ole ollut riittävän kuivaa tai polttamiseen on valittu muuta kuin puhdasta puuta.

Ahosen mukaan ympäristönsuojeluun tulee jonkin verran yhteydenottoja, jotka liittyvät savuhaittoihin asuinalueilla. 

−Näissä tapauksissa tarkistamme, onko mahdollisesti kyseessä jätepuun, kartongin tai roskien polttaminen sekä ohjeistamme kierrättämään jätteet. 

−Joskus ihmisiä häiritsee pihoilla olevien paljujen savut. Ratkaisuna voi olla pidemmän piipun asentaminen tai paljun sijoittaminen eri kohtaan tonttia.

Polttopuita ei saa pinota terassille

Terassi tai talon seinusta ei ole oikea paikka säilyttää polttopuita vaan polttopuut täytyy aina säilyttää riittävän etäällä rakennuksista. Perusperiaatteena voi pitää rakennusmääräyksistä lähtöisin  olevaa kahdeksan metrin etäisyyttä. 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtavan palotarkastajan Henna Kettusen mukaan rakennuksen lähelle pinotut puut aiheuttavat merkittävän riskin, sillä syttyessään palo leviää terassilta nopeasti rakennuksen sisäpuolelle tai ohjautuu rakennuksen seinustalta seinää ja rakenteita pitkin kohti katon räystästä, josta palo etenee nopeasti myös yläpohjaan ja kattorakenteisiin.

−Jos kahdeksan metrin etäisyys ei ole tontin pienen koon takia mahdollinen, täytyy rakennusvalvonnasta selvittää edellytykset erillisen lukittavan puuvaraston rakentamiseksi.

Autotallikaan ei sovellu puun varastoimiseen, mutta jos autotallirakennuksen yhteydessä on erillinen rakennusluvassa osoitettu suljettu varastotila, voi tilassa säilyttää polttopuita.

−Polttopuiden säilytys sisätiloissa ei saa vaarantaa rakennuksen paloturvallisuutta. Sisällä polttopuita saa säilyttää tilapäisesti pieniä määriä, mutta puita ei tule sijoittaa suoraan tulisijan suuaukon välittömään läheisyyteen, Kettunen toteaa.

Vakituisissa asunnoissa nuohoojan tulee nuohota tulisijat ja hormit vuoden välein ja vapaa-ajanasunnoissa kolmen vuoden välein. 

−Käyttämätöntä tulisijaa tai hormia ei tarvitse nuohota, mutta kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija hormeineen tulee nuohota ennen käyttöönottoa.

Ota selvää rakennusmääräyksistä

Uuden takan tai pönttöuunin rakentaminen omakotitaloon on luvanvaraista. Jyväskylän kaupungin johtava rakennustarkastaja Mikko Holmberg toteaa, että rakennuslupahakemukseen liitetystä pohjapiirustuksesta tulee käydä ilmi, mihin takka ja mahdollinen uusi hormi sijoitetaan sekä millainen hormi on kyseessä suojaetäisyystietoineen.

−Hakemuksessa tulee olla mukana myös takan tekniset tiedot. Nämä löytyvät yleensä takkatoimittajien esitteestä, jonka voi liittää hakemuksen liitteisiin.

Rakennusvaiheessa vastaavan työnjohtajan vastuulla on huolehtia, että takan suojaetäisyydet täyttyvät ja hormin läpivienti on asianmukaisesti palosuojattu. 

−Jos sen sijaan vanhaan taloon rakennetaan uusi takka purettavan tilalle, tässä tilanteessa ei pääsääntöisesti vaadita rakennuslupaa, Holmberg toteaa.

Kuva
Kuvassa teksti: Lämmitys lohkaisee valtaosan kodin energiankulutuksesta. Tilojen lämmitys 68 %, käyttövesi 15 %, sähkölaitteet 9 %, saunan lämmitys 5 %, valaistus 2 %, ruuan valmistaminen 1 %. Kuva Jyväskylän kaupunki

Teksti: Pia Tervoja
Kuva: Timo Sillanpää