Hyppää pääsisältöön

13.10.2023

Kuva
Metsän yläpuolelle kohoaa vesitornin säiliö. Kuva Sweco Oy
Taulumäelle sijoitettavan uuden vesitornin ideakilpailun voittajaksi valittiin Albedo-niminen ehdotus, jonka on laatinut Sweco Finland Oy. Voittajaehdotuksen katsottiin olevan klassisen tyylikäs ja eheä ehdotus, joka on jatkosuunnittelun myötä toteutettavissa.

Jyväskylän keskusta-alueen pohjoispuolella sijaitsevalle Taulumäelle on suunnitteilla uusi vesitorni Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampuksen ja Tuomiojärven väliin jäävälle harjualueelle. Alue toimii lähivirkistysalueena ja on keskeinen osa kaupunkialueen viheralueverkostoa Kehä Vihreää. Aluetta ympäröivät kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennukset ja ympäristöt.

Jyväskylän kaupunki järjesti kesän aikana käydyn ideakilpailun yhteistyössä Alva-yhtiöt Oy:n kanssa. Kilpailu toteutettiin ilmoittautumiskutsukilpailuna suunnittelijoiden ja rakenneteknisten asiantuntijoiden muodostamille työryhmille, joilla on monipuolista osaamista arkkitehtonisesti sekä kaupunkikuvallisesti erityisen korkeatasoisten ja vaativien rakennusten sekä rakenteiden suunnittelusta ja saavutettua tunnustusta aiemmista arkkitehti- ja suunnittelukilpailuista.

Kilpailun tavoitteena oli saada arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia ehdotuksia vesitornin ulkomuodoksi lähtötietona olevien tornia koskevien teknisten vaatimusten pohjalta.  Elokuun loppuun mennessä saapuneet kilpailuohjelman mukaiset ehdotukset asetettiin nähtäville ja niistä pystyi antamaan palautetta syyskuun loppuun saakka. Vastauksia kertyi 259 kappaletta, ja kilpailun tuomaristo hyödynsi kerättyä palautetta töiden arvioinnissa.

Kaunis ympäri vuorokauden 

Kilpailun tuomaristo painotti arvostelussaan arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista kokonaisotetta ja laadukkuutta mutta myös sen taloudellisia ja teknisiä toteuttamisedellytyksiä ja jatkokehittämisen mahdollisuuksia. Voittajaehdotukselta odotettiin oivaltavaa, erityisen korkeatasoista ja kestävää ratkaisua, joka toimisi tulevana maamerkkinä ja maisemallisena erityiselementtinä osana kaupunkikuvaa. Myös valaistuksen nähtiin olevan oleellinen osa kilpailutyötä.  

- Tuomariston tehtävä oli vaikea mutta samalla mielenkiintoinen, koska kaikista ehdotuksista löydettiin paljon hyviä ja kehittämiskelpoisia ominaisuuksia. Voittaja valittiin äänestyksen tuloksena, joskin selkeällä erolla seuraavaan. Voittanut ehdotus sai laajimmin kannatusta myös yleisölle järjestetyssä kyselyssä, mutta kilpailulle kuvaavaa on, että kaikki ehdotukset saivat yleisöltä runsaasti positiivista palautetta, kertoo tuomariston työskentelystä projektipäällikkö Ora Nuutinen
 
Voittajaehdotuksesi valikoitui Albedo-niminen työ, jossa vesisäiliötä kiertää taitetuilla levyillä toteutettu kolmiulotteisesti raottuva seinäpinta. Origamimaisesti taittuvaa ulkopintaa tuomaristo piti luonteeltaan herkkänä ja klassisen seesteisenä. 

- Veistosmainen rakennus on suuresta koostaan huolimatta hillitty ja istuu luontevasti niin lähi- kuin kaukomaisemaan, kuvailee työtä kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski

Myös kyselyyn vastanneet luonnehtivat Albedoa kauniina ratkaisuna, jonka siro ja tyylikäs pintakuviointi toimii sekä päivällä että yöaikaan.
  
- Säiliön origamipinta on elävä, valon ja varjon leikki toimii siinä ihan sellaisenaankin. Valaistusta voi myös tarpeen ja tilanteen mukaan varioida väreillä ja liikkeellä, arvioi maisema-arkkitehti Leena Buller
 
Voittaneen kilpailuehdotuksen tekijäksi paljastui tuomariston tekemän valinnan jälkeen Sweco Finland Oy. 

- Tavoitteena oli sopeuttaa tornin ulkoasu ympäristöönsä tekemällä siitä rauhallinen ja vähäeleinen, mutta samalla kiinnostava ja ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan muuttuva. Työryhmän laaja-alaisen osaamisen ansiosta kaikki haastavat suunnittelun osa-alueet pystyttiin huomioimaan heti ensimmäisistä luonnosviivoista lähtien, kertoo kilpailuehdotuksen pääsuunnittelija, SAFA arkkitehti Jaakko Kallio-Koski Swecolta. 

Suunnittelu jatkuu 

Vesitornin toteutuksen jatkosuunnittelua tehdään yhdessä kilpailun voittajan kanssa. Yhdeksi tarkastelun kohteeksi ALVA-yhtiöiden suunnittelupäällikkö Juha Kettunen tornin jalkaosan, jonka pyörähdyskappalemuodon rakennustyö on tavanomaista haasteellisempi. 

- Pienin muutoksin saamme ratkaisun, joka täyttää vesitornin käytölle, kunnossapidolle ja rakentamiselle asetetut vaatimukset, arvioi Kettunen. 

Myös ympäröivän puistoalueen suunnitelmia tarkennetaan tornin suunnittelun edetessä. Vesitornin rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos etenee talven aikana luonnokseksi. Tornin rakentaminen voi alkaa aikaisintaan 2025. Tällä hetkellä suunnittelualueella sijaitseva Aatoksenkadun koirapuisto siirtyy vesitornin rakentamisen ajaksi väistöön Viitaniemeen. 

Lisätiedot

- Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Ora Nuutinen, p. 040 195 5534, ora.nuutinen@jyvaskyla.fi 
- ALVA-yhtiöt Oy, suunnittelupäällikkö Juha Kettunen, p. 044 366 4152, juha.kettunen@alva.fi 
- Ideakilpailun verkkosivut
- Kilpailun arvostelupöytäkirja
- Vesitornin kaavamuutoksen verkkosivut