Hyppää pääsisältöön

9.10.2023

Kuva
Rajakatu ja talot. Kuva Ari Heinonen
Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt Rajakadun kehittämistyön. Rajakatu on yksi Jyväskylän pääväylistä ja se on liikenteellisesti tärkeä erityisesti moottoriajoineuvoliikenteelle yhtenä kaupungin pääkaduista keskustaan sekä keskustan sivuitse.

Vuonna 2012 tehtyä esisuunnitelmaa on päivitetty viime syksynä vastaamaan Rajakadun nykyisiä liikennemääriä ja kadun käyttöä. Esiselvitys on kadun liikennemäärien kehitystä laskennallisesti arvioiva selvitys. Jos moottoriajoneuvoliikenteen määrä kasvaa Rajakadulla esiselvityksen liikenne-ennusteen mukaan, kadun liikennetarpeet vaatisivat tulevaisuudessa yhden uuden ajokaistan Taulumäen suuntaan. Jos moottoriajoneuvoliikenteen kasvu on maltillisempaa, on mahdollista parantaa liikenteen välityskykyä tässä vaiheessa pienemmillä muutoksilla. On mahdollista, että vaikka vielä tässä vaiheessa ei toista ajokaistaa Taulumäen suuntaan toteutettaisiin, on se toteutettava tulevaisuudessa. 

Suunnitelmavaihtoehtoja esiteltiin asukastilaisuudessa 12.10.

Ahdas katutila haastaa suunnittelua

Pienempien toimenpiteiden suunnitelmavaihtoehdossa (vaihtoehto 1) Rajakadun nykyiset ajokaistat säilyvät sellaisenaan. Muutoksena nykytilaan kuitenkin on uusi eroteltu jalankulku ja pyöräväylä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kampuksen puolelle katua. Linjaus erotellusta jalankulku ja pyöräväylästä perustuu Jyväskylän pyöräilyn pääreittien suunnitelmaan.

Nykyinen puusto säilyy pääosin sellaisenaan lukuun ottamatta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kiinteistön kohtaa, jossa kiinteistön rajan tuntumasta on uusittava joitain puita, jotta eroteltu kävely- ja pyöräväylä saadaan toteutettua.

Muutosta nykytilaan tässä vaihtoehdossa tuo myös kääntymiskaistojen mahdollinen pidentäminen sekä Tapionkadun kulman nykyisen ajoratapysäkin korvaaminen linja-auto pysäkkisyvennyksenä.

Rajakadun nykyinen kadunvarsipysäköinti ja katualueelta tapahtuva huolto hidastuttaa liikennettä. Vaihtoehdossa esitetään kadunvarsipysäköinnin poistamista, jolloin pysäköinti ja huolto tapahtuu vain kiinteistöjen alueella.

Lisäksi suunnitelmavaihtoehdossa varaudutaan Aatoksenkadun liittymän liikennevaloihin, mutta valojen toteuttamisen ajankohtaa arvioidaan erikseen.

Toinen suunnitelmavaihtoehto (vaihtoehto 2) on toimenpiteiltään laajempi. Tässä vaihtoehdossa Taulumäen suuntaan toteutetaan uusi kaista nykyisen rinnalle ja Rajakatu muuttuu 2 + 1 kaistaiseksi. Katutilan ahtaudesta johtuen tässä vaihtoehdossa nykyiset katupuut poistetaan ja korvataan uusilla, jotka istutetaan bulevardimaisesti uudelle keskikaistalle. Lisäksi Aatoksenkadun liittymään toteutetaan liikennevalot.

Myös tässä vaihtoehdossa toteutetaan eroteltu jalankulku ja pyöräväylä JAMK:in puoleiselle kadun osalle, korvataan nykyinen ajoratapysäkki Tapionkadun linja-autopysäkin syvennyksellä, laajennetaan olemassa olevia pysäkkejä sekä pidennetään kääntymiskaistoja ja poistetaan pysäköintipaikat katualueelta.

Kaupunkirakennelautakunta tekee lopullisen päätöksen siitä, kumman suunnitelmavaihtoehdon mukaisesti Rajakadun perusparannus tässä vaiheessa toteutetaan.

Suunnitelmaluonnokset

Huom! Suunnitelmaluonnokset ovat yleissuunnitelmatasoisia ja tarkentuvat nähtävilletuloon mennessä. Vaihtoehto kaksi (2+1 kaistaa) tullaan asettamaan nähtäville. Vaihtoehto yksi kulkee kuitenkin rinnalla ja se toteutetaan tässä vaiheessa, jos kaupunkirakennelautakunta päätyy toteutuksen vaiheistamiseen.