Hyppää pääsisältöön

9.10.2023

Kuva
Kivilammen maanläjityspaikka, puita, tie. Kuva Heini Passoja
Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Kivilammen maanläjitysalueen laajennuksesta. Suunniteltu laajennusalue sijaitsee nykyisen läjitysalueen pohjois- ja koillispuolella, osin Laukaan kunnan puolella.

Kivilammen nykyistä maanläjitysaluetta on tarve laajentaa, koska Jyväskylän kaupungin nykyisten maan loppusijoituspaikkojen läjityskapasiteetti on täyttymässä lähivuosina. Kivilammen maanläjitysalueen nykyisen ympäristöluvan mukainen täyttömäärä saavutetaan arvion mukaan noin 2–3 vuoden sisällä.

Maanläjityspaikoille tuodaan puhdasta ylijäämämaata, jolle ei pääsääntöisesti ole löydettävissä uutta hyötykäyttöä. Kaupunki edistää myös toimia, jotta maa-ainesten kierrätysaste on mahdollisimman korkea ja maan loppusijoituspaikoille päätyvän aineksen määrä on minimoitu.

Kaupunki on teettänyt mahdollisten uusien maanläjityspaikkojen kokonaisselvityksen, jossa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja maanläjityspaikoiksi. Selvitys osoitti parhaaksi ratkaisuksi nykyisen Kivilammen maanläjityspaikan laajentamisen.

Laajennuksen ympäristövaikutusten arviointi on suunnitteluprosessin ensiaskel

Käynnistyneessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa. Yhdessä arvioitavassa vaihtoehdossa hanke ei toteudu ja kaksi muuta vaihtoehtoa edustavat alueen eri täyttölaajuuksia. Suppeampi toteutusvaihtoehto on laajuudeltaan noin 9 hehtaaria ja laajempi noin 13,5 hehtaaria.

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset ympäristöön ja myös sen yhteisvaikutukset mahdollisten muiden hankkeiden kanssa. YVA-menettely koostuu kahdesta vaiheesta: ohjelmavaiheesta ja sitä seuraavasta selostusvaiheesta. Nyt käynnissä olevassa ohjelmavaiheessa YVA-arviointiohjelma on nähtävillä 9.10.-8.11.2023 sivulla: www.ymparisto.fi/KivilammenmaanlajitysalueYVA . Ohjelmasta on mahdollisuus jättää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloajan päättymiseen mennessä.

Asukastilaisuus 12.10.2023

Ohjelman nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus Janakan päiväkotikoululla (Janakantie 6). Tilaisuuden ajankohta on torstai 12.10.2023 klo 17.30–19.30. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tervetuloa tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan hankkeesta.