Hyppää pääsisältöön

2.10.2023

Kuva
Ihmiset kävelevät metsässä peräkkäin rinnettä alas. Kuva Vilma Issakainen
Pohjoismainen metsäosaaminen kiinnostaa Euroopassa. Joukko eurooppalaisia päättäjiä kävi syyskuussa tutustumassa suomalaiseen metsätalouteen, luonnonhoitoon ja metsäteollisuuteen. Yhtenä kohteena oli Vaajakoskella Kaunisharjussa sijaitseva lehmuslehto.

Jyväskylän kaupungilta vierailuun osallistui suunnittelubiologi Matti Häkkilä, joka esitteli luontokohdetta ja kertoi puheenvuorossaan vieraille muun muassa kaupungin metsäohjelmasta. 

– Metsäohjelmahan on laadittu laajan sidosryhmäjoukon kanssa, ja siinä ohjataan hoitamaan metsiä eri intensiteetillä. Esimerkiksi lähi- ja virkistysmetsissä tehdään vain poimintahakkuita ja talousmetsissäkin ollaan mahdollisuuksien mukaan siirtymässä jatkuvan kasvatuksen hakkuihin. Vieraat saivat kuulla myös Liito-orava LIFE-hankkeesta ja ekologisen kompensaation pilottihankkeesta, kertoo Häkkilä.

Kuva
Ihmiset seisoskelevat metsässä. Kuva Vilma Issakainen

Kaunisharjun lehmuslehdossa on hoitotöinä vähennetty kuusia, jolloin lehmus ja muut lehtipuut sekä kenttäkerroksen valoa vaativa lehtolajisto pääsevät hyödyntämään lisääntyneen elintilan sekä valon ja lämmön määrän. Jyväskylän kaupunki ja ELY-keskus ovat toteuttaneet luonnonhoitotyöt alkuvuodesta 2022 osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. 

Kaupunginosa: