Hyppää pääsisältöön

25.9.2023

Kuva
Piirros, jossa nuori hymyilee, jalat pöydällä
Kivijalka - Ground work -hankkeen myötä Jyväskylän kaupungin perusopetuksen nuorilla oli mahdollisuus osallistua tuettuun toisen asteen nivelvaiheeseen. Kampusvalmennuksessa tarjottiin matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää ja kokonaisvaltaista tukea opiskelijalle.

Nivelvaiheen tukea ja kampusvalmennusta

Nivelvaiheen tuki piti sisällään apua ja tukea uuteen oppilaitokseen haettaessa ja opintojen alettua sekä tiiviin yhteistyön perusopetuksen, huoltajien, toisen asteen oppilaitoksen ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Hankeaikana luotiin perusopetuksen ja sen jälkeisen koulutuksen välinen nivelvaiheen tiedonsiirtolomake. Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa siirryttiin käyttämään sähköistä tiedonsiirtolomaketta keväällä 2022. Tiedonsiirtolomakkeen avulla kootaan ja siirretään oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot tietoturvallisesti perusopetuksesta uudelle koulutuksen järjestäjälle.

Kampusvalmennusta toteutettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian seitsemällä eri kampuksella, kunkin koulutusalan tarpeisiin vastaten ja opiskeluhuoltoa täydentäen. Valmennuksessa pureuduttiin ratkaisukeskeisesti yksilön opiskeluarjessa ilmenneisiin haasteisiin, parhaimmillaan ennen kuin ne olisivat liian suuria, ja aina myös opiskeluympäristö ja muut tukipalvelut sekä verkostot huomioiden. Työskentelyn avulla pyrittiin vahvistamaan opiskelijan hyvinvointia jokaisen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan tavoitteena oli tukea sitä, että jokainen gradialainen opiskelija valmistuu. 

Asumisen tukea kehitettiin

Asumisen tuen kehittämisen tavoitteena oli kartoittaa tuen muotoja nuorten asumisen tukemiseen ja tarkastella Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo-konseptin käyttökelpoisuutta ja soveltamismahdollisuuksia. Selvitystyössä kirkastettiin, millaisia asumisen tuen palveluja ja niihin liittyviä tarpeita Jyväskylässä tai laajemmin Keski-Suomessa on. Alueella on tarve kriisi- ja tilapäismajoitukselle (myös päihtyneille), tuetun asumisen palveluille, kotiin annettavalle vahvalle asumisen ja itsenäistymisen tuelle ja ohjaukselle, asumisneuvonnalle ja infolle asumisen palveluista.

Asumisen teemoja tulisi tuoda nuorille enemmän kouluihin ja nuorten toimintaympäristöihin. Hankkeessa on kehitetty asumisen palveluja Jyväskylässä yhteistyössä asumisen neuvonnan kanssa. Tavoitteena on ollut lisätä ja kehittää matalan kynnyksen palveluja, joiden kautta toteutetaan asumiseen liittyvää oikea-aikaista ohjausta, kehittää materiaaleja sekä tuoda tietoa helpommin saataville.

Kivijalka – Ground work -hankkeeseen osallistui viisisataa nuorta

Kivijalka - Ground work -hankkeen päätoteuttajana toimi Jyväskylän kaupunki ja osatoteuttajana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Hankkeeseen osallistui 501 nuorta, eli tavoite osallistujamäärän suhteen saavutettiin erinomaisesti. Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sen toiminta-aika oli 1.12.2020-31.8.2023.

Hankkeessa kehitetyt mallit ja materiaalit löytyvät hankkeen verkkosivulta: https://www.jyvaskyla.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/strategia-ja-kehittaminen/hankkeet/kivijalka-hanke

Lisätiedot:

Marja-Sisko Kataikko, palveluesihenkilö
Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut
marja-sisko.kataikko[at]jyvaskyla.fi
p. 050 573 0607
 
Niina Ojanperä, projektipäällikkö
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
niina.ojanpera[at]gradia.fi
p. 040 341 6181 

Kivijalka-hankkeeseen liittyviä toimijoiden logoja
logobanneri_kivijalka_hanke.jpg