Hyppää pääsisältöön

14.9.2023

Kuva
Jätevesijärjestelmä. Kuva Pirkko Hakkarainen
Millaisia näkemyksiä ja kokemuksia sinulla on saostus- ja umpisäiliölietehuollosta? Miten tyhjennysten tilaaminen on sujunut? Jyväskylän seudun jätelautakunta kuulee kiinteistöjen omistajien kokemuksia lietekaivojen tyhjennyksistä ja selvittää lietehuollon nykytilaa Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Vastaamalla kyselyyn tuet jätehuollon alueellista kehittämistä.

Kysely on tarkoitettu kiinteistöille, joilla on jätevesien käsittelyjärjestelmänä joko saostus- tai umpisäiliö tai muu niihin rinnastettava säiliö, kuten pienpuhdistamo. Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä vastauksia voi yhdistää vastaajaan. Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi minuuttia.

Vastaa kyselyyn 31.10. mennessä 

Kysely on osa lietehuollon kuljetusten selvitystyötä

Lietehuollon nykytilan selvityksessä tarkastellaan, täyttääkö nykyinen lietehuollon kuljetusjärjestelmä jätelain vaatimukset. Jätelain mukaan kuljetuspalveluja tulee olla kattavasti ja luotettavasti tarjolla. Kuljetusjärjestelmän tulee myös tukea jätehuollon alueellista kehittämistä eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jyväskylän seudun jätelautakunta päättää alueella käytössä olevasta kuljetusjärjestelmästä.

Lisätietoa Jyväskylän seudun jätelautakunnan verkkosivuilta 

Jätehuolto järjestetään Jyväskylän seudulla yhteisesti Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

Lue lisää