Hyppää pääsisältöön

25.8.2023

Kuva
Kaupungin kuva ilmasta. Kuva Lentokuva Vallas Oy
Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi noin 40 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä sopeutukseen ovat viime vuosina merkittävästi kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi kaupungin peruspalvelujen valtionosuuksia hyvinvointialueuudistuksen jälkeisinä vuosina.

Jyväskylällä on hyvät lähtökohdat onnistua talouden tasapainottamisessa. Kaupungin tase on vahva, velkamäärää on onnistuttu viime vuosina vähentämään ja veroprosenttikin on suurten kaupunkien keskiarvon alapuolella.

– Yhteensä noin 40 miljoonan euron pysyvät sopeutustoimet on kaupunginhallituksen antamassa talousarviokehyksessä päätetty porrastaa kolmelle vuodelle niin, että vuonna 2024 säästetään 20 miljoonaa euroa, vuonna 2025 10 miljoonaa lisää ja vuonna 2026 vielä 10 miljoonaa euroa lisää, Jyväskylän kaupungin talousjohtaja Vesa Voutilainen kertoo.

– Valitettavasti yleinen talouden hidastuminen näkyy myös kaupungin taloudessa. Esimerkiksi rakennusluvista ja tonttien myynnistä saatavat tulot ovat alkaneet vähentyä kuluneen kesän aikana, Voutilainen toteaa.

Talouden tasapainottamisella halutaan varmistaa kaupungin elinvoimaisuus

Talouden tasapainottamiseksi kaupunki etsii säästöjä, keinoja lisätä kaupungin tuloja sekä tapoja järjestää palvelut nykyistä tehokkaammin esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntämällä.

Talouden tasapainottamisella halutaan varmistaa kaupungin elinvoimaisuus sekä kyky tuottaa laadukkaita palveluita kasvavalle väestölle myös tulevaisuudessa.

Yli 3600 asukasta antoi eväitä valintoihin

Kaupunginhallitus tilasi alkuvuonna 2023 FCG Oy:ltä ulkopuolisen puolisen selvityksen säästömahdollisuuksien löytämiseksi. Ulkopuolisen asiantuntijan alustava toimenpidelistaus toimii talouden sopeuttamistyön taustamateriaalina, mutta se ei missään nimessä ole lopullinen säästökeinojen luettelo.

Mahdollisista säästökeinoista pyydettiin jo valmistelun alkuvaiheessa palautetta eri sidosryhmiltä kyselyiden avulla. 3 606 jyväskyläläistä asukasta vastasi Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamista koskeneeseen kyselyyn 25.4.–25.5.

Asukaskyselyssä tarkasteluun nostettiin sellaisia FCG Oy:n listaamia säästökeinoja, joilla on suora vaikutus asukkaiden palveluihin. Kyselyssä pystyi kertomaan myös näkemyksiä esimerkiksi siitä, mistä asioista kaupunki voisi säästää ja mistä asioista kaupungin tulisi pitää kiinni.

Kaupungin henkilöstölle sekä järjestöille, yhdistyksille ja seuroille avattiin omat kyselynsä. Henkilöstökyselyyn vastasi yhteensä 367 kaupungin työntekijää. Järjestöille, yhdistyksille ja seuroille tehtyyn kyselyyn vastauksia tuli 167.

Eri sidosryhmiltä saatu palaute antaa luottamushenkilöille ja viranhaltijoille hyvää taustamateriaalia talouden tasapainottamisen ja ensi vuoden talousarvion valmistelun pohjaksi.


Teksti: Jari Salomaa
Kuva: Lentokuva Vallas Oy, Hannu Vallas

Kuinka päätökset etenevät syksyllä 2023

Vuoden 2024 talousarviota valmistellaan jo hyvää vauhtia, ja siitä päätetään marraskuun lopussa.

Elo- ja syyskuussa lautakunnat työstävät omat talousarvioesityksensä viranhaltijavalmistelun pohjalta.

15.9. mennessä lautakunnat antavat talousarviokehyksen mukaiset talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle.

23.10. esitellään kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024.

30.10. kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2024 veroprosenteista.

10.11. kaupunginhallitus laatii talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle.

27.11. kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2024


Lisätietoja sivulta Talouden tasapainottaminen