Hyppää pääsisältöön

24.8.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän sivistyslautakunnalle esiteltiin eilen 23.8.2023 iltakoulussa Jyväskylän talousarvion ja erityisesti kasvun ja oppimisen palvelujen osuuden virkamiesesityksen valmistelutilannetta. Päätösasiana kasvun ja oppimisen palvelujen osuus sivistyksen toimialan talousarviosta tulee lautakuntaan 6.9.2023.  Toimialajohtajan on tehtävä oma talousarvioesitys annettuun kehykseen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. 

Vuoden 2024 talousarviokehys edellyttää 9,2 miljoonan euron säästöjä kasvun ja oppimisen palveluista 

Kaupungin talousarviota valmistellaan poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa, sillä Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi vuositasolla noin 40 miljoonalla eurolla. Tasapainottamistavoitteen taustalla vaikuttavat muun muassa vuosina 2021–2022 kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi Jyväskylän kaupungin valtionosuuksia hyvinvointiuudistuksen jälkeisinä vuosina. Sote-menoista johtuvan valtionosuusleikkauksen lisäksi kaupungin taloudessa on jo useampia vuosia käyttötalouden alijäämää. Myös verotuksen rytmitys, inflaatio ja kuntien palkkaratkaisu ovat syitä talouden tasapainottamiseen.  

Kasvun ja oppimisen palveluissa (varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa) nettomenot voivat olla vuonna 2024 enintään 252 954 200 euroa. Kaupungin talouden tasapainottamisen sopeutuksen säästövelvoite kasvun ja oppimisen palveluille vuodelle 2024 on 9 227 800 euroa.   

Iltakoulussa käsiteltiin toimialajohtajan alustavaa ehdotusta. Keväällä kuntalaiskyselyssä mukana olleista säästöesityksistä toimialajohtajan esityksessä ei ole mukana tässä vaiheessa aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärin toiminta sekä Jälkkärin palveluntuottajien avustusten lakkauttaminen. Myöskään musiikki- ja urheiluluokkatoimintaa, englanninkielistä opetusta eikä Liikkuva koulu –toimintaa olla esittämässä säästölistalle.  

Lautakunnan iltakoulussa käyty kriittinen keskustelu oli tulevaa virkamiesesitystä pohjustavaa. Virkamiesvalmisteluna tehtävä talousarvioesitys julkaistaan sivistyslautakunnan esityslistalla 31.8.2023. Sivistyslautakunta käsittelee toimialajohtajan talousarvioesitystä ja tekee oman esityksensä kokouksessaan 6.9.2023.  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 27.11.2023 

Kaupungin kaikkien lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarviokehykseen perustuvat talousarvioesityksensä viimeistään 15.9.2023 mennessä. Tältä pohjalta kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 23.10.2023. 

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 6.11.2023 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 9.-10.11.2023 ja talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.11.2023. Lautakunnat, johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2023 talousarvion hyväksymisen jälkeen. 

Lisätietoja: 
sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, Jyväskylän kaupunki, p. 050 5848987