Hyppää pääsisältöön

23.8.2023

Kuva
Ihminen vihreässä metsässä. Kuva Kaisa Ristimella
Kaupungin metsien hoito nostaa yleensä tunteet pintaan. Osa asukkaista odottaa lähimetsien hoitokierroksen rantautumista omalle asuinalueelle. Osalle postilaatikkoon ilmaantuva tiedote tulevista hoitotöistä on kuin kirosana. Metsäasiantuntijan arkeen kuuluu tasapainoilu monien eri mieltymysten ja tavoitteiden välillä.

Lähimetsien hoitotoimenpiteissä keskitytään vuosittain 2–3 asuinalueeseen, jolloin on mahdollista tehdä hoitokierros kullakin asuinalueella noin 10–15 vuoden välein. Säännöllisyys on tärkeää, jotta kerralla ei tarvitse tehdä liian suuria muutoksia ja metsien hoito on hallittua.

– On tärkeää ymmärtää, että metsien hoidolla katsotaan useiden vuosien ja vuosikymmentenkin päähän, metsäasiantuntija Lassi Savolainen painottaa.

Metsien hoidon asukastyytyväisyyskyselyihin vastanneista valtaosa on tyytyväisiä hoitotoimenpiteisiin. Kaupungin metsätiimissä ollaan tarkkoja siitä, millaisissa olosuhteissa kone metsissä työskentelee. Töitä tehdään metsässä maaston kantavuuden ja keliolosuhteiden mukaan.

– Joskus työt on jouduttu keskeyttämään lämpimän ja märän talven takia, sillä emme ole halunneet aiheuttaa maastoon vaurioita.

Entä olisiko mahdollista hoitaa metsiä ilman metsäkonetta?

– Välillä meiltä kysytään, miksi puita ei voi kaataa pelkällä metsurityöllä, mutta siinä ongelmaksi muodostuu kaadettujen tukkien kuljetus metsästä. Onhan meillä rotevia metsureita, mutta eivät he aivan tuon kokoluokan puita jaksa kantaa.

Metsänhoitoa tehdään aina tarkoituksenmukaisesti

Kaupungin hoidettavat metsät on jaoteltu eri kunnossapitoluokkiin. Kutakin metsäluokkaa hoidetaan Metsäohjelmassa määriteltyjen hoitoperiaatteiden mukaisesti metsän eri arvoja vaalien. Metsäohjelma ohjaa kaupungin metsien hoitoa vuoteen 2030 asti ja se on tehty monialaisessa yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja järjestöjen kesken.

Metsäohjelman mukaisesti sekä asutuksen lähimetsissä että ulkoilu- ja virkistysmetsissä tavoitellaan puustoltaan eri-ikäisrakenteista ja vaihtelevaa sekä monilajista metsämaisemaa. Kaupungin ulkoilu- ja virkistysmetsät ovat monin paikoin vielä melko tasarakenteisia. Puuston eri-ikäistäminen ja vaihtelevuuden lisääminen vie aikaa ja metsien hoito on oleellisessa roolissa tavoitteen saavuttamisessa.

– Muutos vaatii metsien harvennuksia ja pienialaisten uudistushakkuiden toteuttamista, jotta metsien elinvoimaisuutta, uudistumista ja vaihtelevuuden lisäämistä voidaan edistää. Metsien hoito on tärkeää myös riskipuuston poistamisessa ja erilaisten metsätuhojen ehkäisyssä.


Teksti ja kuva: Kaisa Ristimella
Kuvateksti: Metsäkoneen jättämä jälki voi säikäyttää, mutta vehreys ja aluskasvillisuus peittää jälkiä nopeasti. Kuvassa 2,5 vuotta sitten hoidettua metsää Säynätsalossa.

Asiasanat: