Hyppää pääsisältöön

12.6.2023

Kuva
Voittajakaksikko auton päällä. Kuva Toni Ollikainen
Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan AKK:n ja Jyväskylän kaupungin välisen sopimuksen, jossa sovitaan rallien MM-osakilpailun järjestämisestä Jyväskylässä vuosina 2024-2026.

Jyväskylän kaupungin ja AKK Sports Oy:n yhteistyösopimus vuosille 2024-2026 hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän kaupungin ja AKK Sports Oy:n välisen yhteistyösopimuksen MM-rallin osakilpailun järjestämisestä vuosina 2024-2026 Jyväskylässä. Kaupungin nykyinen sopimus rallien järjestämisestä loppuu tämän vuoden lopussa.

Secto Rally Finland on Suomessa vuosittain ajettava, kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n rallin MM-sarjan osakilpailu. Tapahtuma on Pohjoismaiden suurimpia vuosittaisia yleisötapahtumia, ja myös kilpailijamäärältään yksi MM-sarjan suurimmista. Rallit on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1951 alkaen. (Poikkeuksena oli koronavuosi 2020, jolloin tapahtumaa ei voitu järjestää koronarajoitusten vuoksi.)

Secto Rally Finland on yksi Suomen tunnetuimmista tapahtumista maailmalla. Kilpailu saa vuosittain kiitosta järjestelyistään eri sidosryhmiltä ja se on myös useasti palkittu maailman parhaana MM-rallina. Secto Rally Finlandin merkitys Jyväskylän ja alueen tunnettuudelle on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä. Rallin elinkeinovaikutukset Keski-Suomelle ovat tutkitusti mittavat. Vuonna 2022 Salmi Eventlizer -digitaalisella menetelmällä tehdyn analyysin mukaan välitön matkailutulo Jyväskylän alueelle ja Keski-Suomeen oli noin 17,5 miljoonaa euroa.

Median edustajia vuoden 2022 tapahtumaan akkreditoitui 400, joista 65% oli kansainvälisiä toimittajia ja kuvaajia. Secto Rally Finlandin televisiointi levisi yli 155 markkina-alueelle. Suomessa Yle Areena -palvelun kautta MM-rallia katsottiin kisaviikonlopun aikana yli 5,5 miljoonaa tuntia ja Ylen tv-lähetykset tavoittivat 1,6 miljoonaa suomalaista. Secto Rally Finlandin omissa digikanavissa ralliviikon aikana tavoitettiin lähes kahdeksan miljoonaa käyttäjää. Ralli kasvatti myös sosiaalisen median tavoittavuuttaan.

Kaupunginhallituksen tänään hyväksymässä sopimuksessa sovitaan tulevan kauden yhteistyöstä, oikeuksista ja velvoitteista koskien rallin Suomen osakilpailua ja sen virallisten oheistapahtumien järjestämistä. Sopimuksen mukaan Jyväskylän kaupunki on yksi Suomen MM-rallin virallisista pääyhteistyökumppaneista ja sen kotikaupunki. AKK sitoutuu järjestämään sopimusvuosittain vähintään yhden kaupunkierikoiskokeen. AKK myöntää kaupungille tapahtuman ”Official Partner” -statuksen.

Sopimuksen kustannustaso nousee jonkin verran vuoden 2023 sopimustasosta johtuen mm. kansainvälisen sarjan lisenssimaksujen noususta sekä yleisestä kustannustason noususta. Kaupungin AKK:lle tarjoamien palvelujen, alueiden ja tilojen osuutta on kuitenkin tarkennettu siten, että kustannustaso kompensoi aloitusvuonna 2024 sopimuskustannuksiin tulleen nousun. Näin ollen vuoden 2024 kilpailut järjestetään samoilla kustannuksilla, kuin vuoden 2023 kilpailu. Kaupungin kustannus vuonna 2024 palveluista, alueista ja tiloista on noin 205 000 euroa, käteiskorvaus lupamaksuista 150 000 euroa ja kaupunkierikoiskokeesta 168 000 euroa. Kaupungin yhteistyökumppanit osallistuvat rallin kustannuksiin 60 000 eurolla. Näin ollen kaupungin nettokustannus ralleista on vuonna 2024 on 463 000 euroa. (Vuonna 2021 sopimuskauden alkaessa vastaava summa oli 450 000 euroa.)

Keskustelun aikana Irma Hirsjärvi (Vas.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi.

Kaisa Garedewin (PS) ja Ari Laitisen (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kohtuuhintaista sähköä jyväskyläläisille

Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan vastauksen Kaisa Garedewin (PS), Ari Laitisen (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään että Jyväskylän kaupunki selvittää ja linjaa konserniohjeella, voiko kaupungin omistama Alva myydä omaa sähköntuotantoansa Jyväskylän alueen kotitalouksille kohtuullisella katteella ja voiko Alva tarjota kaupungin asukkaille sähkömarkkinalain mukaisia kohtuullisia perussähkösopimuksia. Aloitevastaus etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Vastauksessa todetaan, että Jyväskylän kaupungin omistama Alva-yhtiöt Oy (Alva) on siirtänyt vuoden 2019 alussa sähkön vähittäismyyntiliiketoimintansa Kuopion Energia Oy:n, Lappeenrannan Energia Oy:n ja Savon Voima Oyj:n kanssa perustettuun yhteisyritykseen, Väre Oy:öön. Perustamisen yhteydessä Alva on sitoutunut siihen, että se keskittää kaiken sähkön vähittäismyyntiliiketoimintansa Väre Oy:lle.

Sähkön myynnin uudelleenorganisoinnin tarkoituksena oli luoda kilpailukykyinen haastaja Suomen suurimmille toimijoille. Väre Oy on onnistunut kasvattamaan liiketoimintaansa ja asiakasmäärällä mitattuna Väre Oy on Suomen neljänneksi (4.) suurin sähkönmyyntiyhtiö. Energiamarkkinan nopeasti muuttavasta ja vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Väre Oy on ollut ja tulee olemaan Alvalle pitkän aikavälin ratkaisuna edullinen. Itsenäisenä ja merkittävästi pienempänä sähkönmyyjänä Alva olisi ollut Väre Oy:tä merkittävästi haavoittuvampi energiakriisin vaikutuksille.

Alva myy tuottamansa sähkön tukkumarkkinoille joko pohjoismaiseen sähköpörssiin tai kahdenvälisin tukkusopimuksin. Alvan sähköstään saama tuotto määräytyy markkinoilla, ja Alva pyrkii maksimoimaan tästä tulevat tuotot voidakseen kattaa toimintakulunsa sekä parantaakseen omavaraisuusastettaan. Edellä mainituin toimin Alva pyrkii mm. valtuuston vuoden 2023 talousarviossa asettamaan 4,2 %:n tuottoon sitoutuneelle pääomalle. Tuottotavoitteen voidaan katsoa olevan hyvin linjassa esimerkiksi säännellyn sähkönsiirtoliiketoiminnan sallitun kohtuullisen tuottotason kanssa.

Mikäli Alva myisi tuottamaansa sähköä Jyväskylän alueen kotitalouksille alle markkinahintatason, sen tuottotaso ja kyky tehdä välttämättömät investoinnit verkkoihin sekä energian ja veden tuotantolaitoksiin heikkenisivät. Näiden investointien ja niiden rahoituksen pitkäjänteinen suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Alva onkin onnistunut saamaan verkostojensa saneerausvelan hallintaan ilman, että sen lämmön, veden ja sähkönsiirron hinnoittelu eroaisi olennaisesti vertailukaupunkien vastaavista, ollen joissakin tuotteissa jopa valtakunnan edullisimpien joukossa. Tulevat investoinnit koituvat myös kaupunkilaisten hyödyksi vakaana tuotteiden hinnoitteluna, toimitusvarmuutena ja ympäristöystävällisyytenä. Mikäli Alvan sitoumus olla toimimatta sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla sekä sen investointien rahoitustarpeet jätettäisiin huomiotta, olisi edelleen epävarmaa, voisiko kaupunki julkisyhteisönä omistamansa yhtiönsä kautta subventoida alueensa kotitalouksia vapailla markkinoilla toimivan sähkönmyyjän kautta loukkaamatta markkinalainsäädännön säädöksiä.

Keskustelun aikana Joni Parkkonen (PS) esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi.


Kaupunginhallitus vahvisti myös elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtajan virkavaalin sekä käsitteli osaltaan eron myöntämistä Jarkke Kämäräiselle (Kok.) kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Asiasanat: