Hyppää pääsisältöön

26.5.2023

Kuva
Puita ja metsää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylän kaupunki on julkaissut tiivistelmän, johon on koottu Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet. Tiivistelmän tarkoituksena on helpottaa laajan ohjelmakokonaisuuden hahmottamista ja luettavuutta sekä parantaa tiedon saavutettavuutta. Tiivistelmä on käännetty myös englannin kielelle, jotta vieraskielisten on helpompi tutustua resurssiviisausohjelman sisältöön tarkemmin. 

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä strateginen toimenpideohjelma, jota toteuttamalla Jyväskylän kaupunki pyrkii saavuttamaan resurssiviisauden visiot vuonna 2040. Ohjelma luotsaa kaupunkia ja kaupunkilaisia kohti kestävää arkea ja toimii kaupungin resurssiviisaustavoitteiden toteuttamisen työkaluna.  

- Päätimme laatia tiivistelmän kaupungin resurssiviisausohjelmasta, jotta laajaan ohjelmakokonaisuuteen olisi helpompi tutustua. Tiivistelmään on koottu kevyempään ja luettavampaan muotoon ohjelman pääsisältö eli kaupungin tulevien vuosien resurssiviisaustyön tavoitteet ja toimenpiteet. Tiivistelmä on käännetty myös englanniksi, joten nyt myös vieraskieliset pääsevät tutustumaan helpommin Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyöhön, kertoo ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen.

Resurssiviisausohjelma sisältää seitsemän teeman alle jaettuja käytännön toimia, joita edistämällä kaupunki tukee asukkaidensa kestävän arjen toteuttamista. Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030, joten ohjelmassa painottuvat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvät toimet. Luonnonvarojen resurssiviisas käyttö, kiertotalouden ratkaisujen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden parantaminen sekä luontohaittojen ehkäiseminen ovat myös osa ohjelman tavoitteita ja toimia. 

Kuka tahansa voi seurata Resurssiviisausohjelman toteutumista kaupungin Ympäristövahti-palvelusta. Ympäristövahti on verkkosivuilla toteutettava palvelu, jonka kautta voi seurata ajantasaista ja havainnollistettua tietoa siitä, miten toimenpiteet etenevät ja vaikuttavat ja miten kaupunki edistyy tavoitteissaan. 


Meillä Jyväskylässä resurssiviisaus tarkoittaa kestävän arjen tekoja. Sitä, että pidämme yhdessä huolta ympäristöstämme ja hyvinvoinnistamme. Käytämme energiaa järkevästi ja tilamme taipuvat moneen käyttöön. Kompaktissa kaupungissamme on helppo liikkua fiksusti. Kulutamme vähemmän ja kierrätämme tehokkaasti. Luontoelämykset löytyvät läheltä. 

Asiasanat: