Hyppää pääsisältöön

23.5.2023

Kuva
Jyväskylän katunäkymää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu torstaina 25.5.2023 päättämään Linkki-paikallisliikenteen asioista. Esityslistalla on muun muassa tapahtumalippukäytänteet ja tulevan talvikauden 2023-24 aikataulut.

Tapahtuma- ja viivakoodiliput Linkki-liikenteessä 

Jyväskylän seudun joukkoliikenne eli Linkki tekee lippuyhteistyötä eri toimijoiden, muun muassa tapahtumajärjestäjien kanssa. Yhteistyötä varten lautakunta päättää tapahtumalipuille ja viivakoodituotteille yleiset käyttö- ja toimitusehdot sekä määrittelee yhteistyölle selkeät ja kaikille tasapuoliset periaatteet. Määriteltävät periaatteet koskevat Linkin tapahtuma- ja viivakoodilippuja, joita kolmannet osapuolet voivat erikseen sovittaessa lunastaa Linkiltä tai hakea käyttöönsä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän sähköisestä myyntirajapinnasta. Lippuja voi hyödyntää Linkin toiminta-alueella linja-autoissa, joissa on valmiudet lippujen viivakoodien luentaan. Viivakoodillinen lippu tarkistetaan linja-auton lukijalaitteella joka kerta linja-auton kyytiin noustessa. 

Tapahtumalipuille ja muille viivakoodilipuille sovitaan hinta Linkin kanssa tapauskohtaisesti. Viivakoodiliput laskutetaan jälkikäteen kuukauden kuluessa lippujen voimassaolon päättymisestä. Jälkilaskutteisten viivakoodilippujen laskutus perustuu Linkin maksujärjestelmän keräämiin matkustustietoihin. Toimijalle tai tapahtumajärjestäjälle voidaan jälkikäteen toimittaa pyynnöstä datatiedostona lipuilla tehtyjen matkojen kokonaismäärät ja nousuajat. 

Linkin normaali nousukorvaus matkaa kohden vaihtelee lipulla kuljettavien maksuvyöhykkeiden mukaisesti. Koska Linkki-liikenteen sopimuskunnat (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame) vastaavat yhdessä joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksista, ei kuntaorganisaation tapahtumajärjestäjiltä ole tarkoituksenmukaista veloittaa samaa nousukorvausta kuin ulkopuolisilta toimijoilta. Jonkinlainen korvaus on kuitenkin välttämätön, koska tapahtumia on paljon ja niiden osallistujamäärät vaihtelevat suuresti. Linkki-liikenteen sopimuskuntien järjestämien tapahtumien joukkoliikennelipuista ehdotetaan perittäväksi kuntaorganisaatioon kuuluvalta tapahtumajärjestäjältä 0,50 euron nousukorvaus nousua kohti (alv. 0 %), joka tilitetään Linkille. Samat nousukorvausperiaatteet koskevat sekä nykyisiä että myöhemmin Linkin toimivalta-alueeseen liittyviä kuntia. Kuntien järjestämiin tapahtumiin on mahdollista myös sopia erillinen, tapahtumakohtainen maksukatto. 

Muiden kuin kuntatoimijoiden ja tapahtumajärjestäjien osalta ei voida päättää yleistä nousukorvaushintaa. Tapahtuman kustannuksia voidaan kompensoida esimerkiksi, jos yhteistyön voidaan todentaa tuovan merkittävää mainos- ja markkinointiarvoa Linkki-liikenteelle. Toisaalta tapahtumasta voi aiheutua Linkille esimerkiksi lisäliikenteen järjestämisen tarvetta ja sitä kautta merkittäviä lisäkustannuksia. Sen vuoksi nousukorvaus tulee neuvotella tapahtumakohtaisesti. Lähtökohtaisesti Linkki ei järjestä tapahtumiin lisävuoroja tai ns. non-stop shuttle -kuljetuksia. 


Linkki-paikallisliikenteen talviaikataulut ja reitit 9.8.2023–2.6.2024

Joukkoliikennelautakunnalle esitetään Linkki-paikallisliikenteen talvikauden 2023–24 alustavien aikataulujen hyväksymistä. Esitettyihin aikataulusuunnitelmiin voidaan tehdä vielä tarvittaessa korjauksia. Edelliseen talviaikatauluun nähden talven 2023-24 aikatauluihin on tehty muutoksia mm. havaittujen aikatauluhaasteiden sekä asiakkailta ja kuljettajilta saapuneiden palautteiden perusteella. 

Linjaan 25 kohdistuu esityksessä eniten aikataulumuutoksia. Linkki-paikallisliikenteen eniten käytetyn linjan vuoroväliä on aikataulusuunnitelmassa tihennetty iltapäiväruuhkan aikaan kello 13–18 nykyisestä 20 minuutista 15 minuuttiin. Linjan vuoro lähtee M-P arkipäivisin kello 6.40 keskustasta kohti Huhtasuota ja Kaakkolampea. Tällä hetkellä vuorolla ei ennätä kunnolla töihin kello 7.00:ään Huhtasuolle. Asiakaspalautteissa on toivottu vuoron aikaistamista hieman, jotta työssäkäynti olisi mahdollista aamuvuorolla. Jatkossa vuoro lähtee Palokasta 5 minuuttia aikaisemmin eli kello 6.10 (aiemmin 6.15), jotta se pääsee lähtemään kello 6.35 keskustasta eteenpäin. Koronaa edeltävänä vuonna 2019 linjan 25 matkamäärät olivat suuret. Jo silloin ruvettiin miettimään iltapäiväruuhkien aikaan ajettavien linjan 25 vuorovälien tihentämistä, jotta palvelutaso paranisi ja asiakkaat mahtuisivat paremmin kyytiin. Korona-aika laski matkamäärät kuitenkin pohjalukemiin, eikä muutoksille ollut tarvetta. Matkustajamäärät ovat sen jälkeen lähteneet selkeään nousuun vuosina 2022 ja 2023. Linja 25 on edelleen Linkki-paikallisliikenteen eniten käytetty linja, ja siksi matkustuksen kasvu näkyy siinä selkeimmin. Syksyllä 2022 osa linjan ruuhkavuoroista alkoi täyttyä normaalia enemmän, ja talvella matkamäärät jatkoivat kasvamistaan. Kuljettajilta ja asiakkailta tulleen palautteen sekä matkustusraporttien perusteella vuoroissa oli selkeästi aiempaa enemmän väkeä. Ruuhkien purkamiseksi laitettiin talvella 2023 lisäauto ajamaan 3 kuukauden ajaksi Sepän, keskustan ja Laajavuoren välille. Ruuhkaisimpina aikoina linjalle jouduttiin ottamaan vielä yksi ylimääräinen auto pahimmille ruuhkavuoroille. Eli normaalin 6 auton sijaan linjaan ajettiin samaan aikaan jopa 8 autolla. Matkustajamäärien kasvamisen ja suuren palautemäärän perusteella vuoksi vara-autojärjestelyä ei nähdä linjalla enää riittäväksi, vaan aikatauluihin on suunniteltu tihennetty vuoroväli kello 13.00–18.00 liikennöintiin Palokasta Kaakkolammelle ja takaisin. Tällä hetkellä vuoroväli on 20 minuuttia, jatkossa se on 15 minuuttia em. ajankohtina. Kun vuoroväli tihennetään 15 minuuttiin, tulee autokiertoon yhteensä 8 autoa nykyisten 6 sijaan. Tihentäminen lisää kustannuksia noin 50 000–60 000 euroa ajokaudessa, kun huomioon otetaan myös vara-autojen kustannukset. Tihennetyn vuorovälin tarkemmat aikataulusuunnitelmat löytyvät liitteenä olevasta aikatauluaineistosta. 

Muuten talvikaudelle 2023–24 suunnitellun liikennetarjonnan arvioidaan palvelevan pääosin riittävän hyvin nykyisiä matkustajamääriä ja liikennöintialueita. Isompi muutos Linkki-paikallisliikenteen reitteihin ja aikatauluihin on luvassa kesällä 2024, kun uusi linjasto otetaan käyttöön. Siinä yhteydessä usean suunnan liikennetarjonta kasvaa nykyisestä ja asiakkaille tulee uusia liikkumismahdollisuuksia vuorojen ja linjojen lisääntyessä. 

Kaiken kaikkiaan tulevalle talvikaudelle esitetään muutoksia 14 eri linjalle: 1, 1M, 3, 12K, 18, 18K, 22M, 25, 27, 36, 37,38K, 39 ja 41. Niistä ei linjan 25 muutoksia lukuun ottamatta aiheudu nykytilanteeseen verrattuna merkittäviä liikennöinnin lisäkustannuksia. Matkustuksen lisääntymisen ansioista liikenteen muutoksista aiheutuvat kulut, noin 70 000 euroa, katettaneen matkustuksesta kertyvillä lipputuloilla. Linjakohtaisista muutoksista löytyy kuvaus lautakunnan esityslistan tekstistä ja liitteestä.

Yleisesti näkymät matkamäärien kehityksessä ovat tällä hetkellä hyvät, joten on realistista odottaa, että tulevan talven matkamäärät jatkavat kasvuaan. 


Kokouksen esityslista

Kokouksen koko esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.


Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi