Hyppää pääsisältöön

22.5.2023

Kuva
Poika pelaa jalkapalloa puistossa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Jyväskylän kaupunki toteuttaa tänäkin vuonna uusia puistoja ja kunnostaa vanhoja.

Suomen suurimpana ulkokuntosalina tunnettu Rantaraitin liikuntapaikkakokonaisuus valmistuu lopulliseen muotoonsa, kun tulevan kesänä toteutetaan lasten seikkailupuisto Kylmänoroon. Kylmänoronpuistoksi nimetty seikkailupuisto koostuu erilaisista liikuntapainotteisista kiipeily- ja leikkivälineistä. Puistoon sijoitetaan tasapainoilu-kiipeilyreitti, tukkikeinu ja liukumäellä varusteltu leikkikeskus. Lisäksi puistoon toteutetaan pitkospuureitti, jonka yhteydessä on myös tasapainoiluvälineitä ja eläinhahmopatsaita.

Kuva
Esimerkki Kylmänoronpuiston leikkivälineestä. Kuva Kompan

Esimerkkikuva Kylmänoronpuistoon tulevasta kiipeilyvälineistä.

Puiston rakentaminen käynnistyy juhannuksen jälkeen. Rantaraitin ulkokuntosalikokonaisuuden avajaisia vietetään syksyllä. 

Puistosuunnitelma: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/viheralueet/ajankohtaista-viheralueilla/kylmanoronpuiston-suunnitelma

Yrttisuon perhepuiston viimeinen osakunnostus valmistuu – parantaa muun muassa skeittiolosuhteita 

Yrttisuon perhepuiston kunnostus valmistuu tulevan kesän aikana. Tänä kesänä kunnostuskohteena on puiston skeittipaikka, petankkikenttä, grillipaikka ja isojen leikkialue ympäristöineen. Kunnostusratkaisut pohjautuvat pitkälti asukkaille laaditun verkkokyselyn kautta tulleisiin toiveisiin. Toiveissa painottui erityisesti nykyisen skeittiparkin kunnostus ja petankkikentän säilyminen. Leikkivälinetoiveissa korostui kiipeily, karusellit ja keinuminen. Muita toiveita oli muun muassa oleskelukalusteiden lisääminen puiston alueelle. 

Skeittipaikan pinnoite uusitaan. Nykyiset muotoilut jäävät ennalleen, mutta alue käsitellään skeittaamiseen paremmin soveltuvalla confalt-pinnoitteella. Myös petankkikentän kivituhkapinta uusitaan. Kentän viereinen palloseinä sekä koristeline asfaltteineen poistetaan, jotta petankin pelaamiselle on jatkossa enemmän tilaa. 

Leikkivälineitä uusitaan ja nykyistä leikkialuetta laajennetaan. Kunnostettava osa on suljettu työmaan ajan. Kunnostuksen on määrä valmistua syyskuun puoliväliin mennessä. Pienten lasten leikkialue on kunnostettu vuonna 2019 ja se on tavalliseen tapaan käytettävissä työmaasta huolimatta. 

Puiston kunnostussuunnitelma: https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/viheraluesuunnittelu/nahtavilla/yrttisuonpuiston-vihersuunnitelma 

Kortepohjan Emännäntien leikkipuistoon lisätään parkourvälineitä

Emännänpuistoon rakennetaan kesän aikana ulkokuntoilu- ja parkouralue, jotka ovat osa Kortepohjan lähiliikuntapaikan kokonaisuutta. Kortepohjan lähiliikuntapaikan suunnittelun pohjaksi on kartoitettu toiveita Kortepohjan koulun oppilailta, päiväkotilaisilta ja heidän vanhemmiltaan. Toiveissa korostui parkourvälineistö.  

Puiston kunnostus alkaa touko-kesäkuun vaihteessa ja kestää heinäkuun loppuun. Puisto on suljettu rakentamisen aikana. 

Ulpukan leikkipuisto kunnostetaan resurssiviisaasti kierrätysmateriaaleja käyttäen

Ulpukan leikkipuisto kunnostetaan kesän aikana. Vanhat välineet poistetaan ja leikkivälineet korvataan uusilla kierrätysmuovista valmistetuilla välineillä. Leikkivälineiden turva-alustana käytetään turvahaketta. Leikkipuistoon tulee mm. linnunpesäkeinu, keinuteline ja kiipeilyteline kahdella liukumäellä. Hiekkaleikkialueen rakentamisessa hyödynnetään vanhoja graniittisia reunakiviä ja alueen keskelle sijoitetaan pieni leikkimökki. Nykyinen karuselli korvataan uudella Supernova-karusellillä. Puiston länsireunassa sijaitseva leikkialue poistetaan ja nurmetetaan.  

Pelikenttä kunnostetaan ja vanha palloseinä korvataan uudella välineiden teemaan sopivalla palloseinällä ja koripallotelineellä. Valaistus uusitaan sijoittamalla puistoon kolme uutta puistovalaisinta. Puiston reunoilla kasvavat haitallisiksi vieraslajeiksi luokitellut pihlaja-angervo- ja kanukkaistutukset korvataan muilla pensaslajeilla ja nurmetuksilla.  

Leikkipuiston kunnostus ajoittuu loppukesään. 

Uusi leikkipuisto Ruokkeelle 

Ruokkeen uudelle pientaloalueelle toteutetaan leikkipuisto. Leikkipuiston yhteyteen sijoitetaan myös liikuntavälineitä, jotka soveltuvat oman kehon painolla tehtävään harjoitteluun. Ruokkeenpuisto valmistuu lokakuun loppuun mennessä. 

Puistosuunnitelma: https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/viheraluesuunnittelu/viheralueiden-rakennussuunnittelu/valmistuneet-vihersuunnitelmat-4 

Köyhälammenpuiston kunnostuksen toinen vaihe on jo käynnissä

Jyväskylän Köyhälammenpuistoon rakennettiin viime kesänä Matti Nykäsen muistomerkki ”Höyhen” ympäristöineen. Teoksen on luonut kuvanveistäjä Kaarina Kaikkonen.  

Tänä vuonna kunnostetaan muu Köyhälammenpuiston ympäristö. Puistoon toteutetaan muun muassa laituri lammen rantaan, ulkokuntoilupaikka ja oleskelupaikkoja. Kalusteiksi on suunniteltu perinteisiä puistonpenkkejä, aurinkotuoleja ja pöytäryhmiä. 

Alueella säilytetään nykyistä kasvillisuutta ja sinne istutetaan uutta. Lajistoon on valittu sekä alueen nykyistä ilmettä vastaavia että erikoisempia kasveja. Puistoon istutetaan myös uusia puulajeja, muun muassa harvinaisempia lehtipuita, kuten punasaarnia, kyynelsalavia ja mantsurianjalopähkinäpuita. Puustoa on lisätty myös tukemaan liito-oravien reitistön säilymistä. Työmaa-alue on eristetty pois yleisestä käytöstä. Suljetut alueet vaihtelevat työmaan edetessä. Työt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. 

Puiston kunnostussuunnitelma: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/viheralueet/ajankohtaista-viheralueilla/koyhalammenpuisto