Hyppää pääsisältöön

17.5.2023

Kuva
Järven ranta. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu jatkaa aiempien kesien tapaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kohdennettua valvontaa haja-asutusalueilla. Tänä kesänä ympäristönsuojelu pyytää ainakin Päijänteen lähialueen valuma-alueella Korpilahdella jätevesiselvityksiä, joiden perusteella kunnostustarve arvioidaan. Selvityksiä pyydetään ensin kirjeitse, jonka jälkeen tarkastuksia tehdään paikan päällä tarvittaessa.

- Huolella täytetty lomake helpottaa arviointityötä ja vältytään turhilta kiinteistötarkastuksilta, ohjeistaa ympäristötarkastaja Arja Sillankorva.

Ympäristönsuojelulakiin perustuvat jäteveden puhdistusvaatimukset tuli täyttyä ja kiinteistökohtaiset järjestelmät kunnostaa jo lähes neljä vuotta sitten niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Kunnostusvaatimus ei koske niin sanottuja kantovedellisiä kiinteistöjä. Kaikilta kiinteistöiltä pitäisi kuitenkin löytyä asianmukaisesti laadittu jätevesiselvityslomake. 

- Kiinteistönomistaja on itse vastuussa säädöksen noudattamisesta, joten kunnostusten pitäisi olla tehtynä ilman erillistä viranomaiskehotusta. Yllättävän harvalla kiinteistöllä on kuitenkaan laitettu jätevesiasioita kuntoon oma-aloitteisesti, Sillankorva toteaa.

 Jätevedenpuhdistuksella suojellaan ympäristöä ja vesistöjä

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia, että jätevedet johdetaan ja käsitellään siten, etteivät ne aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Talousjätevedet tuleekin aina käsitellä ennen niiden johtamista maahan tai vesistöön.

- Puhdistamattomat jätevedet sisältävät ravinteita ja myös taudinaiheuttajia ja voivat siksi aiheuttaa ympäristössä muun muassa vesistöjen rehevöitymistä sekä pohjaveden ja talousvesikaivojen pilaantumista. Kiinteistökohtaisista jätevesistä aiheutuvan kuormituksen vähentäminen on siis tärkeä keino suojella vesistöjämme ja vesivarojamme, Sillankorva painottaa.  

Ympäristöviranomaisen yhteydenottoa ei tarvitse jäädä odottamaan, vaan kunnostustoimiin kannattaa ryhtyä välittömästi. Suin päin ei kuitenkaan pidä rynnätä tonttiaan kaivelemaan, sillä toimivan ja puhdistusvaatimukset täyttävän järjestelmän taustalla on aina hyvä suunnittelu. Ensimmäiseksi tulee hankkia jätevesiasioihin perehtynyt suunnittelija, joka suunnittelee kullekin kiinteistölle toimivimman ja varmasti vaatimukset täyttävän järjestelmän. Suunnittelijoista saa tietoa esimerkiksi Jamkin Vesivarma-www-sivuilta. Järjestelmän kunnostaminen vaatii pääsääntöisesti myös toimenpideluvan, joten myös lupa-asiat pitää selvittää ennakkoon kaupungin rakennusvalvonnasta. 

Puutteellisesta jätevesijärjestelmästä seuraa kehotus - sakkojakin voidaan antaa 

Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä todetaan puutteelliseksi, pyritään kiinteistönomistajaan olemaan ensin yhteydessä puhelimitse ja vasta sen jälkeen kiinteistönomistaja saa kirjallisen kehotuksen kunnostaa jätevesijärjestelmä määräajassa. 

Tänä kesänä tarkistetaan myös aiempina kesinä tarkistettujen kiinteistöjen kunnostustilanne. Jos määräaikoja ei ole noudatettu, on kunnostustoimet nyt tarkoitus määrätä tekemään sakon uhalla. Kuntalaisten on hyvä tiedostaa, että kunnostamistoimilta ei voi välttyä ja viivyttelystä voi tulla huomattavia lisäkustannuksia. 

 

Asiasanat: