Hyppää pääsisältöön

8.5.2023

Kuva
Ari Tolonen. Kuva ei tiedossa
Jyväskylän kaupunginhallitus valitsi elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtajaksi Ari Tolosen. Tourujoen kunnostuksenhankkeen rahoitusta koskeva asia jätettiin pöydälle.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtajan viran täyttäminen

Jyväskylän kaupunginhallitus valitsi Jyväskylän elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtajaksi Ari Tolosen. Suljetuin lipuin toteutetussa virkavaalissa Ari Tolonen sai 12 ääntä ja Anne Sandelin yhden äänen. 

Ari Tolonen toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena sekä Valor Partners Oy:n kautta Senior Advisor tehtävissä. Aiemmin hän on toiminut mm. Landis+Gyr Oy:n, DNA Finland Oy:n, Pengon Oy:n ja OptiWatti Oy:n toimitusjohtajana. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. 

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti julistaa elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtajan viran haettavaksi marraskuussa 2022. Virka oli julkisesti haettavana 2.–30.12.2022. Virkaan saapui määräaikaan mennessä 13 hakemusta, joista 10 täytti viran koulutuksellisen kelpoisuusvaatimuksen. Haastatteluiden ja soveltuvuusarviointien jälkeen kaupunginhallitus päätti maaliskuussa 2023 julistaa viran uudelleen haettavaksi siten, että aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon uudessa hakumenettelyssä. 

Virka oli uudelleen haettavana 8.–27.3.2023. Virkaan saapui määräaikaan mennessä 18 uutta hakemusta, joista 15 täytti viran koulutuksellisen kelpoisuusehdot. Kyseisistä hakijoista kahdeksan kutsuttiin haastatteluun ja kaksi lähetettiin henkilöarviointiin. 

Haastatteluryhmän toteuttamien haastattelujen ja henkilöarviointien jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä päätti kutsua kaksi hakijaa kaupunginhallituksen haastatteluun. Heistä Anne Sandelin oli hakenut virkaa ensimmäisellä hakukierroksella ja Ari Tolonen toisella hakukierroksella. Kaupunginhallituksen haastattelu toteutettiin 2.5.2023.

Jyväskylän kaupungin talouden ja toiminnan neljännesvuosikatsaus 3/2023

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden ja toiminnan neljännesvuosikatsauksen ja saattaa asian tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Maaliskuun tilanteen perusteella laaditun neljännesvuosikatsauksen mukaan kaupungin vuoden 2023 taloudessa on yhteensä 5,5 miljoonan euron ylitysuhka, josta 5 miljoonaa euroa aiheutuu toimialojen ja liikelaitosten talouden toteumaennusteesta ja 0,5 miljoonaa euroa korkomenoarvion kasvusta. 

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2023 talousarviota hyväksyessään, että lisätalousarvioita ei vuoden 2023 osalta tehdä muutoin kuin teknisten korjausten osalta. Joten vaikka neljännesvuosikatsauksen talousennuste on laadittu sisältäen kyseiset 5,5 miljoonan euron ylitysuhat, ne pyritään kattamaan toimialojen ja liikelaitosten sopeutustoimilla tämän vuoden aikana, jotta vähintään talousarvion mukaiseen tulokseen päästään. 

Toimintakatteen 5 miljoonan euron ylitysuhka muutettuun talousarvioon nähden jakautuu määrärahoittain seuraavasti:

  • Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa ylitysuhka on 400 000 euroa johtuen pääasiassa Vehkahallin romahduksesta aiheutuneista tulonmenetyksistä, hallin uudelleennostosta ja korjauskustannuksista sekä AaltoAlvarin kylpylän peruskorjauksen ja laajennuksen ensimmäisen vaiheen valmistumisen myöhästymisen vaikutuksesta tulokertymään.
  • Kaupunkirakennepalveluissa ylitysuhka on 3,3 miljoonaa euroa johtuen muun muassa katujen talvihoidon kustannusten ylityksestä, päällystysalan rajun kustannusnousun vaikutuksesta kilpailutetun päällysteurakan hintoihin sekä rakennuslupamaksujen ja WinterLight -tapahtuman talousarviota heikommista tuloarvioista.
  • Tilapalvelu -liikelaitoksen ylitysennuste on miljoona euroa johtuen energiamenojen, puhtaanapitopalvelujen, maksettujen vuokrien ja vastikkeiden sekä kiinteistöjen ja alueiden hoidon kustannusylityksistä talousarvioon verrattuna.
  • Kylän Kattaus -liikelaitoksen ylitysennuste on 400 000 euroa, johtuen elintarvikekustannusten budjetoituja suuremmista hinnankorotuksista.

Lausunto Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksesta

Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan Keski-Suomen liitolle, ettei sillä ole huomautettavaa Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksesta. Hallitus esitti näkemyksiään viranomaisehdotuksesta jo keväällä 2022. Maakuntakaavaan ei ollut tehty Jyväskylän osalta muutoksia aiempaan kaavaluonnoksen nähden ja siten hallituksella ei ollut kaavaluonnoksesta huomautettavaa. 

Tourujoen kunnostushankkeen rahoituksen hyväksyminen

Asia jätettiin pöydälle. 

____________

Kaupunginhallitus päätti myös, ettei se hae muutosta Valtionkonttorin päätökseen, jolla kaupungille myönnetään arvioilta reilun sadantuhannen euron perintö. Perintö kohdennetaan sivistyspalveluiden toimesta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessa hakea Valtiokonttorilta kahta perintöä, joiden kohdennuksiin tehtiin pieniä tarkennuksia.  

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: