Hyppää pääsisältöön

25.4.2023

Kuva
Säästöpossu. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä
Asukkailla mahdollisuus kommentoida esitettyjä keinoja 25.5.2023 asti

Tilinpäätöksen ja tuoreiden laskelmien mukaan Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan seuraavan kolmen vuoden aikana pysyvästi noin 40 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä sopeutukseen ovat viime vuosina merkittävästi kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi kaupungin valtionosuuksia hyvinvointiuudistuksen jälkeisinä vuosina.

Talouden tasapainottamiseksi kaupunki etsii säästöjä, keinoja lisätä kaupungin tuloja sekä tapoja järjestää palvelut nykyistä tehokkaammin esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntämällä. Talouden tasapainottamistyö jakautuu vuosille 2024, 2025 ja 2026.

Talouden tasapainottamisella halutaan varmistaa kasvavan kaupungin elinvoimaisuus sekä kyky tuottaa laadukkaita palveluita Jyväskylän kasvavalle väestölle myös tulevaisuudessa.

– Talouden tasapainottamistavoite on todella kova, emmekä todennäköisesti voi välttää myöskään palveluihin kohdistuvia leikkauksia. Siitä huolimatta lähtökohta on, että Jyväskylän palvelutaso säilyy pääosin hyvänä. Tarkoitus on myös pitää huolta siitä, että Jyväskylä säilyttää asemansa kasvavana ja houkuttelevana kaupunkina, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto tiivistää.

Ulkopuolisen asiantuntija ensimmäinen selvitysraportti valmistunut

Jyväskylän kaupunginhallitus tilasi alkuvuonna FCG Oy:ltä ulkopuolisen selvityksen säästöjen löytämiseksi. Eilen kaupunginhallitukselle ensimmäistä kertaa esitelty alustava toimenpidelistaus toimii talouden sopeuttamistyön taustamateriaalina, mutta ei missään nimessä ole lopullinen sopeutuskeinojen luettelo. Vastaavaa selvitystä tehdään parhaillaan myös esimerkiksi Turussa ja Tampereella.

Mahdollisista säästökeinoista pyydetään palautetta eri sidosryhmiltä.

– Kaupungin päätöksentekijöiden tehtävänä on tulevana syksynä pohtia talousarviovalmistelun yhteydessä, voidaanko esitettyjä toimenpiteitä viedä päätöksentekoon vai löydetäänkö vaihtoehtoisia tapoja tasapainottaa taloutta. Työmme tueksi haluamme heti alkuvaiheesta lähtien kuulla asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä siitä, mistä voimme säästää ja mistä meidän tulee pitää kiinni, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin.

Palautteen keräämiseksi on tänään julkaistu verkossa toimiva asukaskysely. Lisäksi kaupungin henkilöstölle sekä järjestöille, yhdistyksille ja seuroille on avattu omat kyselynsä. Asukaskysely on avoinna 25.5.2023 asti.

Kyselyyn on koottu asukkaiden palveluita koskevat toimenpide-ehdotukset

Suurin osa tänään julkiseksi tulleen esiselvityksen toimenpiteistä koskee kaupungin omaa toimintaa tai henkilöstöä. Pohdinnassa ovat muun muassa sairauspoissaolojen vähentäminen, kaupungin rahoitusjärjestelyt (esimerkiksi laina- tai omaisuusjärjestelyt), digitalisaation hyödyntäminen tai tukipalveluiden toimivuus. Esitetyillä toimenpiteillä ei ole suoraa vaikutusta asukkaiden palveluihin. Koko 40 miljoonan euron tavoitesummaa ei sisäisin järjestelyin voida kuitenkaan kattaa, joten osa ehdotuksista kohdentuu palveluiden järjestämiseen.

- Asukaskyselyyn on pyritty poimimaan raportin keinovalikoimasta niitä toimenpiteitä, joilla olisi toteutuessaan vaikutus kaupungin kuntalaisille tarjoamiin palveluihin. Kyselyn rajaus tarkoittaa sitä, että asukaskyselyssä säästöjen loppusumma on huomattavasti pienempi kuin haussa oleva 40 miljoonaa euroa, kertoo kaupungin talousjohtaja Vesa Voutilainen.

Kyselyyn tutustumalla näkee kuitenkin nopeasti, että säästöjä tai lisätuloja haetaan nyt hyvin erilaista palveluista ja erilaajuisin toimenpitein.

– Haluamme tehdä näkyväksi sen, kuinka haastavaa pientenkin säästöjen löytäminen tulee olemaan sekä löytää rinnalle vaihtoehtoisia säästökeinoja, Voutilainen jatkaa.

Ensimmäisiä päätöksiä säästöjen kohdentamisesta tehdään syksyllä 2023 osana talousarvion valmistelua

Kyselyyn kootut keinot ovat ulkopuolisen asiantuntijan ehdotuksia keinoista, joilla säästöjä tai lisärahoitusta voisi kaupungille kerryttää. Listaus on alustava ja se tulee muuttumaan valmistelun edetessä.

– Kyse ei missään nimessä ole lopullisesta säästölistasta, vaan kokoelmasta toimenpiteitä, joita kaupungin päättäjät alkavat pohtimaan tulevan kesän ja syksyn aikana, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin alleviivaa.

Eri sidosryhmiltä kerättävä palaute toimitetaan päätöksentekijöiden ja valmistelevien virkamiesten tiedoksi. Näin uudetkin säästöideat ehditään ottaa huomioon valmistelun edetessä.

Päätöksiä talousarviosta tehdään syksyllä 2023. Työ käynnistyy elo-syyskuun aikana asiantuntijalautakuntien käsittelyillä. Lautakuntien esitykset etenevät kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lokakuussa 2023.

Marraskuussa kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden veroprosenteista sekä hyväksyy lopullisen talousarvion vuodelle 2024.


Tutustu koko esiselvityksen materiaaliin ja ehdotettuihin toimenpiteisiin


Lisätietoja medialle:   

 • kaupunginhallituksen puheenjohtaja, talouden tasapainottamistyötä ohjaavan työryhmän puheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
 • Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
 • Jyväskylän talousjohtaja Vesa Voutilainen, p. 040 645 3327

Kysely pähkinänkuoressa

 • Avattu kysely kohdentuu jyväskyläläisten palveluihin mahdollisesti kohdistettaviin säästöihin.
 • Luetellut säästökeinot eivät ole lopullisia vaan ulkopuolisen asiantuntijan näkemys mahdollisista säästökohteista.
 • Kyselyssä voi valita keinoja säästöjen löytämiseksi tai kaupungin tulojen lisäämiseksi.
 • Kyselyssä haettujen säästöjen loppusumma on merkittävästi pienempi kuin kokonaissummaksi ilmoitettu 40 miljoonaa euroa.
  • Tämä johtuu siitä, että iso osa säästöistä pyritään toteuttamaan kaupungin sisällä muun muassa uusilla digitaalisilla ratkaisuilla, henkilöstöpoistuman hyödyntämisellä sekä tarkastelemalla konsernin rahoitusta ja omaisuusjärjestelyjä.
 • Halutessaan vastaaja voi kertoa omia ajatuksiaan siitä, mistä listan ulkopuolisista asioista säästöjä voisi löytää ja mistä asioista kaupungin tulisi kaikissa tilanteissa pitää kiinni.
 • Kyselyn kautta saatava palaute kootaan suoraan päättäjien tiedoksi ja hyödynnettäväksi päätöksentekovaiheen alkaessa syksyllä 2023.
 • Säästötoimenpiteiden listaus tulee valmistelun aikana varmasti muuttumaan. Jotta valmistelua on mahdollisimman helppo seurata, kaupunki tiedottaa avoimesti valmistelun etenemisestä.
 • Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja nopeaa.
 • Kysely on suomeksi ja englanniksi.
 • Kysely toimii parhaiten Google Chrome -selaimella.
 • Kyselyyn vastaamiseen saa tarvittaessa tukea lähitaloilta Piippurannan Klubilla maanantaisin (Paperitehtaankatu 1) sekä Kortteli Klubilla kaikkina aukioloaikoina (Vapaudenkatu 48–50). Lähitaloilla on käytettävissä asiakastietokoneita.
 • Henkilöstölle sekä järjestöille, yhdistyksille ja seuroille on lisäksi omat, täydentävät kyselyt.

Kyselyjen linkit