Hyppää pääsisältöön

3.4.2023

Kuva
Rahaa pöydällä. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä
Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli tänään olleessa kokouksessaan tulevaa talouden tasapainottamistyötä. Valmistelua tullaan tekemään avoimesti ja kuntalaisia sekä muita sidosryhmiä kuullen.

Tasapainottamiskeinojen löytämiseksi on hankittu ulkopuolista asiantuntijatyötä FCG:ltä jonka asiantuntijat Eero Laesterä ja Heli Silomäki esittelivät tänään alustavia havaintoja Jyväskylän kaupungin talouden sopeuttamismahdollisuuksista. 

Kaupunginhallitus totesi, että palvelurakenteista ja hyvinvointialueen perustamisesta aiheutuvien valtionosuusleikkauksista johtuen säästöjen suuruusluokka tulee olemaan noin 40 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2024 ja 2025. Säästöjä haetaan lisäksi jo etupainotteisesti esimerkiksi hyödyntämällä kaupungin henkilöstöpoistumaa vuoden 2023 aikana.  

Talouden tasapainottamistyötä kaupungilla ohjaa kaupunginhallitus. Päätöksiä tasapainottamisen keinoista tehdään jo tulevana syksynä vuoden 2024 talousarviota käsiteltäessä. Lautakuntien, kaupunginhallituksen ja -valtuuston työn tueksi valmistuva FCG:n selvitys tuo esille keinoja, joilla kustannussäästöjä voidaan tulevina vuosina saavuttaa.

Kaupunginhallitus linjasi tänään, että kun ensimmäinen luonnos talouden tasapainottamisohjelmasta valmistuu huhtikuun lopussa, se julkaistaan asukkaiden ja eri sidosryhmien tarkasteltavaksi. Esitetyistä säästökohteista pyydetään myös palautetta. Osallistavalla valmistelulla halutaan varmistaa se, että talouden suunnasta käydään avointa keskustelua ja että kuntalaisten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä ja ideoita saadaan myös päätöksenteon tueksi. 

Kaupunginhallitus kokoontuu käymään läpi talouden tasapainotustyötä vähintään kerran kuukaudessa talousarvion hyväksymiseen saakka. Seuraava ohjausryhmän kokous on 24.4. ja siitä tiedotetaan kokouksen päätyttyä.  

___________________

Kaupunginhallituksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin lisäksi Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n ja Mustankorkea Oy:n yhtiökokousasioita. Hippoksen Kehitys Oy:n hallitukseen esitetään Jukka Ojalaista, jonka ehdotetaan toimivan myös hallituksen puheenjohtajana. Mustankorkean hallitukseksi esitetään nykykokoonpanoa. 

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: