Hyppää pääsisältöön

31.3.2023

Kuva
neljä opiskelijaa seisoo seinän edessä keltaisissa huppareissa. Kuva Tero Takalo-Eskola
Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku suomenkielisiin tutkintokoulutuksiin päättyi eilen torstaina 30.3.2023. Jyväskylän yliopistoon pyrki 17 951 hakijaa ja Jamkiin 9335 hakijaa.

Yliopiston hakijamäärä kasvoi viime vuodesta noin prosentilla, kun mukaan lasketaan tänä vuonna erillisessä haussa hakeneet avoimen väylän hakijat. Valtakunnallisesti kevään yhteishaun hakijamäärä nousi noin kolme prosenttia. Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto sijoittui viidenneksi suosituimmaksi yliopistoksi Helsingin, Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen. Myös ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto tuli viidenneksi Helsingin, Tampereen, Turun ja Aalto-yliopiston jälkeen. Sijoitus on sama kuin vuosi sitten.

Suosituimmat hakukohteet psykologia, kauppatieteet, luokanopettajan koulutus ja liikuntapedagogiikka

Ensisijaisesti Jyväskylän yliopistosta opiskelupaikkaa tavoittelevia hakijoita oli yhteishaussa 6 206. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin haki 15 039 hakijaa, joista ensisijaisia oli 4 342. Maisteriohjelmiin haki 2 959 hakijaa, näistä ensisijaisia 1 793.

–Jyväskylän yliopisto voi olla tyytyväinen asemaamme maan kiinnostavimpien yliopistojen joukossa. Vahvat alamme, psykologia, kauppatieteet ja luokanopettajan koulutus kiinnostivat taas laajaa hakijajoukkoa, vararehtori Marja-Leena Laakso toteaa.

Suosituimmaksi hakukohteeksi yliopistossa nousi vuoden tauon jälkeen psykologian ohjelma, johon pyrkii 3 079 hakijaa. Muita hakijamäärältään suosittuja koulutuksia olivat kauppatieteet (2 969 hakijaa), luokanopettajan koulutus (1 774 hakijaa) ja liikuntapedagogiikka (903 hakijaa).

Kovin kilpailu opiskelupaikasta käydään liikunnan yhteiskuntatieteiden hakukohteessa, johon tuli 37 hakemusta aloituspaikkaa kohden, sekä psykologiassa (29), kauppatieteissä (24) ja sosiaalityössä (24).

Jamk kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa Jyväskylän ammattikorkeakoulu oli kolmanneksi suosituin. Hakijoita Jamkiin oli alustavien tietojen mukaan kaikkiaan 9335. Ensisijaisia hakijoita AMK-tutkintoihin oli 2978 ja YAMK-tutkintoihin 419. Haettavissa oli yhteensä 1070 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla. Hakukohteita oli yhteensä 36. Vetovoimaluvulla mitattuna Jamk oli kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu: jokaista aloituspaikkaa kohden oli 3,17 ensisijaista hakijaa.

Hakijamäärissä on viime vuoteen verrattuna kuitenkin laskua. Jo viime vuonna yhteishaun kokonaishakijamäärissä oli laskua valtakunnallisesti. Myös tänä vuonna hakijamäärät olivat laskussa suuressa osassa tutkinto-ohjelmia. Kaikkiaan ensisijaisten hakijoiden määrä laski 221 hakijalla viime vuodesta.

Kiinnostus restonomiopintoja, energia- ja ympäristötekniikkaa sekä konetekniikkaa kohtaan puolestaan kasvoi. Jamkin palveluliiketoiminnan AMK-tutkinto-ohjelma, eli restonomitutkinto on palauttanut kiinnostustaan hakijoiden keskuudessa. Myös energia- ja ympäristötekniikan sekä konetekniikan insinöörikoulutukset kiinnostivat viime vuotta enemmän. Liiketalouden opinnot olivat myös lievässä kasvussa edellisvuoteen verrattuna. Suosituin tutkinto-ohjelma tänä vuonna oli logistiikan monimuotona järjestettävä AMK-tutkinto-ohjelma, johon ensisijaisia hakijoita oli 215, mikä oli yli kymmenkertaisesti aloituspaikkoihin nähden.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa suosituimmaksi nousivat viime vuoden tapaan projektijohtamisen opinnot. Jamkissa projektijohtamisen YAMK-tutkintokoulutukseen voivat hakea niin insinöörit kuin sotealan ammattilaisetkin. Teknologia-alan projektijohtamisen tutkinto-ohjelmaan hakijoita oli yli 7 jokaista aloituspaikkaa kohden ja sote-alalle projektijohtamisen opintoihin hakijoita oli liki nelinkertaisesti aloituspaikkoihin nähden.
AMK-tutkinto-ohjelmiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Kevään 2023 toisen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Valtakunnallinen AMK-valintakoe puolestaan järjestetään ammattikorkeakoulujen kampuksilla ajalla 29.5.–2.6.2023. Lisätietoa valtakunnallisen AMK-valintakokeen järjestämisestä löytyy osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi. Jamk tiedottaa omista valintakoejärjestelyistään verkkosivuillaan jamk.fi.