Hyppää pääsisältöön

29.3.2023

Kuva
Vastaanottotiski, jossa lukee työllisyyspalvelut. Kuva Tero Takalo-Eskola
Valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu on ollut käynnissä kaksi vuotta. Jyväskylän kuntakokeilun omavalmentajat ovat tehneet määrätietoista työtä tukemalla työnhakijoita löytämään töitä. Pitkäaikaistyöttömien sekä nuorten työnhakijoiden määrä on laskenut vuoden takaisesta jopa viidenneksellä.

Jyväskylän työttömyysaste oli vuoden 2023 tammikuussa 12,4 %, mikä on yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin vuosi sitten ja 2,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kuntakokeilun alussa maaliskuussa 2021.
  
Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden takaisesta. Tammikuussa 2023 pitkäaikaistyöttömiä oli jopa 20 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös alle 30-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut 21 % samassa ajassa. Kuntakokeilun yksi keskeinen tavoite on nuorten työnhakijoiden määrän vähentäminen. Tammikuussa 2023 nuoria työnhakijoita oli jopa 27 % vähemmän kuin vuotta aiemmin ja jopa 39 % vähemmän kuin maaliskuussa 2021.
 
– Ammattiin kouluttautumattomien nuorten työttömien määrä on vähentynyt jopa 17 %, mikä on mielestäni erittäin hieno asia ja suuri onnistuminen kuntakokeilussa, sanoo Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä kertoo.

Omavalmentajamalli on tuonut palvelut lähelle asiakasta

Työllisyyden kuntakokeilussa yksi näkyvämpiä uudistuksia on ollut omavalmentajamallin käyttöönotto. Jokaiselle kuntakokeilun asiakkaalle on nimetty oma henkilökohtainen omavalmentaja, joka auttaa asiakasta kaikissa työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Omavalmentajan kanssa voi muun muassa keskustella oman osaamisen tunnistamisesta, koulutus- ja valmennusasioista sekä toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä. 

– Omavalmentajat antavat kasvot työnhakijoiden palvelulle. Työnhakijat kokevat henkilökohtaiset keskustelut tärkeänä, ja meillä on vakaa halu säilyttää tämä malli myös vuoden 2025 jälkeen,  Lähteelä kertoo.

Lähteelä on erityisen tyytyväinen tiiviiseen yhteydenpitoon asiakkaiden ja omavalmentajien välillä. Myös asiakkaat ovat suurelta osin tyytyväisiä malliin: tämä tiedetään kerätyn asiakaspalautteen pohjalta.

Aktivointiaste hienoisessa nousussa – ensisijaisena tavoitteena asiakkaan työllistyminen

Aktivointiasteella mitataan Jyväskylän työllisyyspalveluiden työnhakijoiden määrää, jotka ovat tällä hetkellä palveluissa. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuella työllistetyt, valmennuksissa olevat sekä työttömyysetuudella omaehtoisesti opiskelevat. Jyväskylässä aktivointiaste oli vuoden 2023 tammikuussa 34,0 %, mikä on 4,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tammikuussa 2022 ja 5,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntakokeilun alussa maaliskuussa 2021. Korkea aktivointiaste on merkki siitä, että työnhakijat ovat löytäneet omaan tilanteeseen sopivia ja työllistymistä edistäviä palveluita.

– Ensisijainen tavoite on aina työllistää asiakkaat. Jos tämä ei ole heti mahdollista, sitten ohjaamme asiakkaat esimerkiksi opiskelun, valmennusten ja muiden palveluiden pariin, jotka auttavat työllistymään, Lähteelä kertoo.

Aktivointiasteen nostamiseksi on tehty määrätietoista työtä. Verrokkikaupunkeihin, kuten Ouluun, Kuopioon ja Lahteen nähden aktivointiaste on Jyväskylässä hyvällä tasolla.

– Aktivointiasteen nousu kertoo siitä, että me tunnistamme asiakkaidemme tarpeet ja omavalmentajamme osaavat tehokkaasti ohjata heitä eteenpäin palveluiden ja koulutuksen pariin, Lähteelä jatkaa.

Työnhaun keskimääräisessä kestossa nousua: suuria eroja asiakasryhmien välillä

Tammikuun 2022 ja tammikuun 2023 välillä työnhaun keskimääräinen kesto on noussut neljällä viikolla ja on nyt 64 viikkoa. Luku ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä eri asiakasryhmien välillä on suurta vaihtelua.

– Tavoitteenamme on ehdottomasti saada kesto lyhentymään. Kokonaisluku on kasvanut, koska meillä on asiakkaita, jotka ovat työttömiä, vaikka eivät ole käytännössä työkykyisiä, Lähteelä toteaa.

Nopeammin työllistyvissä asiakasryhmissä työnhaun kestoa on saatu lyhenemään. Tilannetta seurataan jatkuvasti kuntakokeilussa palveluyksiköittäin.

Dynaamiset pienhankinnat auttavat asiakkaita saamaan työnhakuun henkilökohtaista palvelua

Jyväskylän työllisyyspalveluiden asiakkaille on jo tällä hetkellä tarjolla kattava valikoima palveluita. Henkilökohtaisissa keskusteluissa omavalmentajan kanssa työnhakijat saavat tietoa palveluista, jotka auttavat löytämään toiveiden mukaista työtä.

Useimmat palvelut on hankittu Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. Kuntakokeilun valikoimassa on myös dynaamisella pienhankintamenettelyllä hankittavia valmennuksia, joita voi räätälöidä asiakkaalle yksilöllisesti. Esimerkiksi Työnhaun tehotreeni- ja Hyvinvoinnilla työelämään -valmennukset auttavat asiakasta kohti työelämää.

– Tällä hetkellä kokeilemme hyvin laajasti palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme työllistymään. Palvelut tilataan aina yksilöllisesti, ja ne ovat asiakkaan kokonaiselämäntilanteeseen sopivia palveluita, Lähteelä kertoo.

Työmarkkinatuen kuntaosuus laskussa

Työmarkkinatuen kuntaosuus 11 % pienempi kuin kuntakokeilun alussa maaliskuussa 2021. Työmarkkinatuen kuntaosuudella tarkoitetaan sitä osuutta, jonka kunnat rahoittavat työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta. Vuoden 2023 tammikuussa työmarkkinatuen kuntaosuus oli Jyväskylässä 1,56 miljoonaa euroa. Vuoden takaiseen kasvua on prosentin verran, mutta toisaalta kuntakokeilun aloitukseen nähden rahaa säästyy 11 % enemmän. 

– On erittäin hyvä asia, että kuntaosuutta on saatu pienemmäksi. Tässä näkyy se, että olemme saaneet asiakkaita siirtymään työhön ja palveluiden piiriin, Lähteelä päättää.

Keski-Suomen, Jyväskylän ja muiden suurten kaupunkien työllisyyden tunnuslukuja voit seurata verkossa: Työllisyystilastot