Hyppää pääsisältöön

23.3.2023

Kuva
Päiväkotirakennuksesta havainnekuva. Kuva Uki Arkkitehdit Oy
Tiistaina 28.3. kokoontuva kaupunkirakennelautakunta käsittelee Lohikoskelle suunnitteilla olevan uuden päiväkodin rakentamisen mahdollistavaa kaavamuutosta. Lisäksi lautakunnan käsiteltävänä ovat myös kaavamuutokset Kankaalta ja Kortepohjasta.

Kuva: UKI Arkkitehdit

Lohikosken päiväkotikaava ehdotusvaiheeseen

Lohikosken asuinalueelle on suunnitteilla uusi päiväkoti nykyisen Lahjaharjun päiväkodin paikalle Tyyppäläntielle. Kaksikerroksisen uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee olla korkealaatuista ja muotokieleltään ympäristöönsä sopivaa. Rakentamistapaa ohjaavat kaavamääräykset perustuvat Lohikosken rakennetun ympäristön ominaispiirteiden tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Näitä ovat ensisijaisesti valkeat, kiviaineiset julkisivut ja rakennusten sijoittaminen pääilmansuuntiin orientoituun koordinaatistoon. Leikkipihan puolella sallitaan pääasiallisena julkisivumateriaalina myös puu. Maisemallisesti tärkeä puustoinen piha-alueen osa tulee säilyttää.

Luonnosvaiheen jälkeen kaavaratkaisuun on lisätty rakennusoikeutta 100 kerrosalaneliömetriä sekä vähäisiä tarkistuksia rakentamistapaa koskeviin kaavamääräyksiin.

Uudessa päiväkodissa tulee olemaan noin 170 varhaiskasvatuspaikkaa. Rakentamisen ajan alueen varhaiskasvatus toimii väistötiloissa, joiden sijoitus tarkentuu suunnittelun edetessä. Päiväkodin rakentaminen on investointiohjelmassa ajoitettu vuosille 2024–2025.

Lue lisää kaavamuutoksesta

Kankaan Ailakki ehdotusvaiheeseen

Kankaalle Ailakinkadun pohjoispuolelle on suunnitteilla asuinkortteli, joka koostuisi neljästä kerrostalosta sekä rivitalosta. Rusokinkadun risteysalueen tuntumaan sijoittuisi pysäköintitalo. Uudisrakentamisen lisäksi kaavamuutoksessa päivitetään Ailakinkadun ympäristön olemassa olevien asuinkerrostalojen ja toimistotalon pysäköintiratkaisut sekä mahdollistetaan Matarakadun varressa sijaitsevan toimistorakennuksen muutos asuinkäyttöön.

Kaavaluonnoksen laatimisen jälkeen haettiin pienimuotoisen asuinrakentamisen tontille toteuttajakumppani ja tontin kaavaratkaisua on muokattu mahdollistamaan kaksikerroksinen puurakenteinen rivitalo. Saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun myötä on ehdotusvaiheen kaavaratkaisussa muun muassa pysäköintitalon kerroslukumäärä on korotettu neljään sekä tarkennettu Ailakinkadun olemassa olevien rakennuksien pysäköintijärjestelyjä.

Katso video ehdotusvaiheen kaavaratkaisusta

Lue lisää kaavamuutoksesta 

Kortepohjan Ylioppilaskylä I -kaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn

Kortepohjan Ylioppilaskylän I-alueen asemakaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kartanonkujan varrelle uutta opiskelija-asuntorakentamista sekä uuden päivittäistavarakaupan toteuttaminen. Lisäksi kaavamuutoksen yhteydessä ajantasaistetaan korttelin kaavamääräyksiä ja mahdollistetaan Kartanonkujan kävelypainotteisen katuympäristön kehittäminen erikseen laadittavan yleissuunnitelman mukaisesti. Hyväksyttävänä oleva kaavaratkaisu on pääpiirteiltään tammikuussa nähtävillä olleen kaavaehdotuksen mukainen.

Tutustu kaavamuutokseen

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta.
Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.
 


Lisätiedot

- Lohikosken päiväkodin kaavamuutos: kaavoitusarkkitehti Henriikka Keskinen, p. 050 442 3691, henriikka.keskinen@jyvaskyla.fi
- Kankaan Ailakin kaavamuutos: kaavoitusarkkitehti Virva Hannula, p. 050 312 5286, virva.hannula@jyvaskyla.fi
- Kortepohjan ylioppilaskylä I -kaavamuutos: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 569 5053, jussi.sievanen@jyvaskyla.fi