Hyppää pääsisältöön

13.3.2023

Kuva
Veturitallien studion entinen tarkkaamo. Kuva Esa Linna
Jyväskylän perusopetuksen vuosiluokkien 7–8 oppilailla on mahdollisuus hakea joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmiin. Elokuussa käynnistyviin JOPO-ryhmiin haetaan sähköisellä lomakkeella ajalla 13.-27.3.2023 Wilma-järjestelmässä. Huoltajat ovat saaneet Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin hakemisen käytänteistä ja valinnan kriteereistä. 

JOPO-opetus on tarkoitettu 8.–9. –luokkien oppilaille. Opiskelun tavoitteena on vahvistaa oppilaan elämänhallinnan taitoja ja saada motivaatiota koulunkäyntiin. Lisäksi oppilaita tuetaan perusopetuksen oppimäärän suorittamisessa, toisen asteen koulutukseen siirtymisessä ja valmiuksissa selviytyä opiskelussa toisella asteella.
  
Opiskelussa korostuvat toiminnalliset oppimisen muodot, työelämäjaksot ja erilaiset oppimisympäristöt. Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan 10 oppilaan pienryhmässä. Jopo-opiskelusta hyötyvät oppilaat, joilla on halu lisätä omaa opiskeluaktiivisuutta ja joille sopii toiminnallinen ja työpainotteinen opiskelu osana ryhmää. Päätökset JOPO-ryhmiin valituista oppilaista tehdään toukokuussa. 

JOPO-opetus on yleisopetusta pienryhmässä  

Joustava perusopetus (JOPO) on vuosiluokilla 8–9 annettavaa yleisopetusta toiminnallisessa pienryhmässä ja monimuotoisessa oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat.  

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on tukea nuoria saamaan peruskoulunsa päätökseen ja siirtymään toisen asteen opintoihin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja sen myötä ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja yhteiskunnallista syrjäytymistä peruskoulun jälkeen. 

Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. JOPO-ryhmässä opiskelevalle tehdään oma oppimissuunnitelma tai HOJKS. Opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset tarpeet ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Oppilas voi saada tarvittaessa yleistä tai tehostettua tukea. JOPO-opetukseen voi hakeutua myös erityisen tuen oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan opetussuunnitelmaa ja järjestely on oppilaan edun mukainen ratkaisu.  
 
Lukuvuonna 2023–2024 JOPO-opetusta järjestetään Vaajakosken, Kuokkalan ja Tikkakosken yhtenäiskouluissa sekä Kilpisen yhtenäiskoulun hallinnoimassa Oppipaja-ryhmässä Nuorten taidetyöpajalla. 
Jyväskylässä peruskoulun opintoja on mahdollista suorittaa myös Ysiplus-opetuksessa. Ysiplus-opetukseen voivat hakea nuoret, joilta on jäänyt tai on vaarassa jäädä peruskoulun päättötodistus saamatta. Ysiplussalla voi suorittaa peruskoulun puuttuvia opintoja 9. luokan aikana tai sen jälkeen.  Ysiplussalle voi hakea myös nykyinen 8. -luokkalainen. Ysiplus-opetuksen haku lukuvuodelle 2023–2024 toteutetaan 27.3.-9.4. Hausta tiedotetaan erikseen. 
 
Lisätietoja: 
oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino, kasvun ja oppimisen palvelut, p. 050 470 8873  
 

Asiasanat: