Hyppää pääsisältöön

10.3.2023

Kuva
Neljä lasta on selällään värikkäällä matolla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Ohjelma sisältää kehittämisen suunnat varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalveluille vuosille 2023-2025.


Jyväskylän kasvun ja oppimisen palveluiden uuden kehittämisohjelman teemojen edistäminen varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalveluissa käynnistyy. Vuosille 2023-2025 ajoitettu kehittämisohjelma tarjoaa palveluille toimenpideohjelman ja käytännön työkalun, jonka avulla edistetään ja tuodaan palvelujen arkeen Jyväskylän kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita. Ohjelman laadintaan osallistui laajasti palvelujen henkilöstöä, lapsia ja nuoria, huoltajia sekä kasvun ja oppimisen palvelujen sidosryhmiä. 

Jyväskylän sivistyslautakunta hyväksyi ohjelman 23.11.2022 (linkki päätökseen).  
Kehittämisohjelman selailtava verkkojulkaisu   
Toimialajohtaja Eino Leisimon ajatukset kehittämisohjelmasta löytyvät Jyväskylän kaupungin YouTube-kanavalla olevasta videosta.   

Liikkeelle lähdetään kehittämisen teemojen alkuarvioinnilla  

Kasvun ja oppimisen palveluiden kehittämisen teemat vuosille 2023-2025 ovat vuorovaikutustaidot ja yhteisöllisyys, toimintaympäristön rakenteet ja prosessit, osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset sekä yhteisöllinen johtaminen, tietoperustaisuus ja laadun arviointi. Kehittämisohjelman tavoitetilojen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.  
 
Aikataulu ja mittarit tavoitetilojen toteutumisen seurantaan saadaan alkukeväästä 2023 ja kehittämisen neljän teeman alkuarviointi toteutetaan kevään 2023 aikana. Päiväkotien, koulujen ja nuorisopalveluiden yksiköiden toimenpiteet ja arviointi kirjataan yksiköissä vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan. 
 
Kehittämisohjelman teemojen toteutuminen sovitussa aikataulussa edellyttää niiden huomioimista kasvun ja oppimisen palveluiden talousarviossa. Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu kehittämisohjelman juurruttaminen sekä vuorovaikutustaidot ja yhteisöllisyys -teeman edistäminen.  
 
Lisätietoja:   
Tarja Ahlqvist, palvelujohtaja, p. 040 516 7269  
Päivi Koivisto, palvelujohtaja, p. 040 747 9723  
Sami Lahti, palvelujohtaja, p. 050 325 8578  
Katariina Soanjärvi, palvelujohtaja, p. 050 350 7939